Optilab – din analyspartner

Ny teknik = Snabbare analystider och ökad säkerhet

PCR-analys av salmonella:

Här fastställer man om salmonella-DNA finns i proverna. Resultat på 24 timmar – i stället för som tidigare 3 dygn.

NIR-teknik:

Kontroll i foderfabrik. Produktionspersonalen analyserar själva varje tillverkat foder för att säkerställa att de viktigaste analyserna är rätt innan fodret går ut till kund.

Toxinanalys:

Toxinanalys för att kontrollera Deoxynivalenol (DON), Zearalenon, Ochratoxin och T2 + HT2 i spannmål och råvaror. Toxiner (gifter) bildas av mögelsvampar. Detta är en ”dold” källa till problem. Därför bör man analysera sina misstänkta partier innan utfodring!

Ergosterol-spannmålsanalys:

Är en kontroll av den totala mögelmassan i ett prov och utförs på alla partier som används som råvara till human eller djurföda.

Mögelanalys:

Här kontrolleras lagringsstabilitet, totalt mögelinnehåll, endogen infektion (inne i kärnan) av lagrings- och fältmögel. Det görs även en slutbedömning.

Optilab utför också analyser på:

  • Hösilage
  • Halm
  • Grönmassa
  • Ensilage

Färdiga analyspaket finns att köpa hos våra Djur&Natur-butiker och återförsäljare.