Stärkelse i foder

Ett väl fungerande mag-tarmsystem är en förutsättning för att din häst ska fungera. För mycket och fel typ av stärkelse är en vanlig orsak till att tarmfloran rubbas och hästens prestation hälsa påverkas. Därför lägger vi STORT fokus på stärkelsen i våra Hippo-produkter. Att begränsa mängden stärkelse är ett effektivt sätt främja miljön i grovtarmen. Det vi väljer att prioritera är att välja råvara som har en hög tunntarmssmältbarhet. Det innebär att en större del av stärkelsen bryts ner i tunntarmen och endast en mindre del passerar vidare till tjocktarmen. När höga mängder stärkelse passerar till tjocktarmen riskerar man att det bildas så mycket fria fettsyror att pH sänks och problem som exempelvis störd tarmflora och korsförlamning uppstår. Därför prioriterar stärkelsekällor som hästen kan smälta i tunntarmen. Vi jobbar även aktivt med att värmebehandla råvaror i bland annat våra müslifoder för att öka stärkelsens tunntarmssmältbarhet. Vill du som kund använda foder med extra lågt stärkelseinnehåll, men som är energirikt rekommenderar vi HippoPro Action som endast har ett stärkelseinnehåll på 9 %.


Kategorier i: ,