Svenska Foder 30 år!

Det var den 1 augusti, 1989, som Svenska Foder bildades. Bolagets resa har varit fantastisk. Från att ha skapat ett sammanhållet företag utifrån tre ambitiösa vitt skilda och lokala företagskulturer – GAD Rosén & söner, Star Foder och Sollebolagen – till att idag vara en aktiv och nytänkande 30-åring, med både erfarenhet, experimentlusta och entusiasm inför framtiden: och inte minst, del i en framåtsiktande internationell koncern, DLG-koncernen.

Över de 30 år som Svenska Foder har funnits, har vi visat att Svenska Foder är sitt eget företag. Ett företag som har sin egen agenda, sin valt sin egen väg. Vi har hela tiden trott på det svenska lantbrukets kapacitet och kunnande och vi är varje dag tacksamma för det är vi som får vara med och utveckla den viktigaste branschen i världen.

Förändringen har alltid varit en del av vår vardag. Att vara öppen för nya idéer och möjligheter för att kunna att skapa värde för vår kunder. Det är det enda sättet att vara del av en den marknad där vi idag är en central aktör. Vi vill och kommer att vara den starka nummer två på marknaden även i fortsättningen – och det kan vara bara vara genom att ständigt tänka över vår organisation, så att den inte bli stelbent och komplicerad. Svenska Foder står för snabbfotad enkelhet och tydlighet.

Vi vet också hur viktigt det är att vara del i en koncern som verkar i samma anda. DLG-koncernen, som den 1 maj hade 50-jubileum, har utvecklats till en internationell lantbrukskoncern som har fokus på att skapa verkligt värde för lantbrukarna. Det ger Svenska Foder en fördel att få del av all den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom koncernen – och som kommer det svenska lantbruket till del.

Men det är framförallt tack vare de lantbrukare som vi varje dag gör affärer med, som Svenska Foder har utvecklats till vad företaget är idag: En effektiv affärspartner som lyssnar till marknaden. Därför vill vi en jubileumsdag som idag, rikta ett särskilt stort tack till dem som vi möter varje dag, lantbrukarna. Ni gör oss till det företag vi är.

Stort tack!

Carsten Klausen
VD Svenska Foder

 

Ps. Du som eventuellt inte gjort någon affär med SVF, utnyttja möjligheten att sälja din hela eller delar av din spannmål eller oljeväxtskörd redan idag! Och beställ även ditt utsäde för ny skörd, 2020. Vi står redo! Ds.


Kategorier i: , ,