Inlägg taggade med#svenskafoder #lantbruk #svensktlantbruk

Slickbaljor

Behovet av mineraler och vitaminer precis som foderintag och grovfoderpartier varierar över året. Balansera foderstaten till dina får med tillskottsprodukter

Publicerad 14 mars, 2023 10:00

Rengöring och desinfektion

Med omsorg om detaljerna! En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan

Publicerad 8 mars, 2023 10:00

Bättre stallmiljö med Stalosan

Stallmiljöer är ofta fuktiga miljöer med ett högt pH där mikro-organismer trivs. Genom att binda både ammoniak och fukt arbetar

Publicerad 1 mars, 2023 10:00

Vatten – den viktigaste näringsbiten

En fågel dricker nästan dubbelt så mycket vatten som den äter foder. Är vattnet inte hygieniskt bra påverkar detta fågeln

Publicerad 22 februari, 2023 10:00

Fiol Vital och Fiol Grönmix

Fiol Vital Energirikt och smakligt kraftfoder med en bra proteinkvalitet. Därför fungerar Fiol Vital vid tre tillfällen: dräktighet, digivning och

Publicerad 22 februari, 2023 10:00