test

Symboler

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Delikat ikoner

Delikat

Delikat är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Delikat
40% Timotej   12% Rödklöver
30% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver
13% Engelskt Rajgräs
Delikat ikoner

Gourmet

Gourmet är framtagen för att vara både intensiv och uthållig. Kombinationen av ängssvingel och rörsvingel Karolina ger en intensiv och samtidigt uthållig vall. Rörsvingel Karolina ger ett breddat skördefönster tack vare en senare mognad än rörsvingelhybriden Hykor. Det engelska rajgräset sörjer för en hög skörd första vallåret.

Gourmet
40% Timotej   12% Rödklöver
30% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver
13% Engelskt Rajgräs
Delikat ikoner

Balans

Balans är en högavkastande blandning som passar bra där klöver är lättetablerad. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Det engelska rajgräset sörjer för en bra start det första vallåret och ett smakligt foder. Balans innehåller något lägre baljväxtandel och passar därför utmärkt där klöver är mer lättetablerad.

Balans
40% Timotej   12% Rödklöver
30% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver
13% Engelskt Rajgräs
Delikat ikoner

Bore

Bore är en blandning tålig mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Blandningen rekommenderas till alla jordarter men särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd.
 

Bore
40% Timotej   12% Rödklöver
30% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver
13% Engelskt Rajgräs
Delikat ikoner

Trygg

Trygg är en högavkastande och härdig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor tillsammans med hög andel timotej skapar möjlighet för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år.

Trygg
40% Timotej   12% Rödklöver
30% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver
13% Engelskt Rajgräs
Delikat ikoner

Tixakt

Flerårig klövergräsblandning, anpassad för intensiv produktion. Innehåller endast rödklöver som baljväxt. Beakta den lägre uthållighet som rödklöver och engelskt rajgräs innehar.

Tixakt
40% Timotej   12% Rödklöver
30% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver
13% Engelskt Rajgräs
Delikat ikoner

Perfekt

Perfekt är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning. Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkatande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för att proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

Perfekt
40% Timotej   12% Rödklöver
30% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver
13% Engelskt Rajgräs
Delikat ikoner

Premia

Premia är en högavkastande, torktålig blandning som ger proteinrikt grovfoder. Rörsvingel Karolina, Rajsvingel och Hundäxing ger i kombination en högavkastande vall. Lusern tillsammans med rödklöver borgar för högt proteininnehåll i grovfodret.

Premia
40% Timotej   12% Rödklöver
30% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver
13% Engelskt Rajgräs
Delikat ikoner

Maxicorn

Maxicorn ger ett proteinrikt grovfoder och passar bra som samodlingspartner till majsensilage. Maxicorn är sammansatt för att just vara torktålig. Rörsvingel Karolina har inte bara ett breddat skördefönster utan är även torktålig, har god vinterhärdighet och god återväxtförmåga.

Tillsammans med en stor andel lusern som tack vare sin djupa pålrot är just torktålig blir blandningen mycket torktålig. Lusernen ger även hög proteinhalt i grovfodret samtidigt som dess stjälkar bidrar med fiber. Maxicorn är en god samodlingspartner till majsensilage.

Maxicorn
40% Timotej   12% Rödklöver
30% Rörsvingelhybrid 5% Vitklöver
13% Engelskt Rajgräs