Testa Thermus i vår

Ett bra utbyte med DLG-koncernens gemensamma förädlingsföretag Sejet har resulterat i en ny vårkornssort, Thermus. Sejet har under många år utvecklat en mängd starka spannmålssorter för en internationell marknad.

– Det är viktigt för Svenska Foder att hitta konkurrenskraftiga sorter för såväl foderindustri som spannmålsmarknad, säger Niklas Ingvarsson. Med en sådan aktör som Sejet har vi en motor som vi gärna drar nytta av.

– Thermus som Sejet nu tagit fram är en sådan sort som vi tror mycket på. Det är en 2-radig vårkornsort som under hela sin provperiod i Sverige visat mycket bra resultat. Sorten har visat höga skördar i både obehandlade och behandlade försök – ett bevis på sortens sjukdomsresistens.

– Genom sin tidiga mognad, ökar möjligheterna till en optimal etablering av efterföljande gröda, konstaterar Niklas Ingvarsson. Som den också är resistent mot tematoder – ras 1 och 2 – håller sig sorten frisk och stark.

– Även kornkvaliteten är strålande – både en hög hektolitervikt och hög proteinhalt. Det är en ju en väldigt intressant och välgörande kombination för skörden, skrattar Niklas

Det här är Thermus:

  • Högavkastande foderkorn
  • Tidig sort
  • Stark resistensprofil
Niklas Ingvarsson
Produktchef Utsäde och Frö

Kategorier i: , , ,