Tidigt foderintag gynnar smågrisen

Utnyttja potentialen med LactoCream

Dagens suggor får många levandefödda kultingar vilket innebär en stor utmaning att näringsförsörja alla. LactoCream stimulerar ett tidigt foderintag och innehåller både pro- och prebiotika, allt för att gynna smågrisens tidiga tillväxt. Råvarorna är noggrant utvalda till att ha hög proteinkvalitet och dessutom hög smältbarhet.

LactoCream är en energirik syrad mjölkprodukt med ett högt innehåll av mjölksyrabakterier. För att motverka tarmsjukdomar har LactoCream tillsatt citronsyra som sänker pH och därmed motverkar tillväxten av oönskade bakterier.

Det används som tillskottsfoder i digivningsperioden för att bidra till en sund mag- och tarmfunktion och stimulera tidigt foderintag. Rutinmässig användning av LactoCream ökar smågrisöverlevnaden och smågristillväxten.

Fördelar med LactoCream:

  • Speciellt framtagen för att stimulera tidigt foderintag hos smågrisar
  • Har högt innehåll av mjölkprodukter med högvärdigt protein
  • Innehåller pre- och probiotika för att stabilisera tarmfloran
  • Lågt pH som minskar risken för tarmsjukdomar
  • Har hög smältbarhet

Kategorier i: , , , ,