Toxiner i halmen äventyrar produktionen

Att optimera produktionen för att uppnå bästa resultat, är något vi arbetar med varje dag inom lantbruket. Efterhand som vi upptäcker nya svagheter i hur vi bedriver lantbruksverksamhet, förändrar vi beteende för att komma vidare och utvecklas. Det finns en stor medvetenhet kring mykotoxiner bland gris – och mjölkproducenter då det gäller själva fodret.Men man har nu även börjat titta närmare på hur halm som blivit kontaminerad kan påverka resultaten.

Sommaren 2018 gjorde Svenska Foder tillsammans med Norbert Trattner från företaget Biomin GmbH ett antal analyser på halm från olika delar av Sverige.

Mykotoxiner i halmen både 2018 och 2019

– 2018 var en oerhört torr och varm sommar som vi minns, säger Åsa Carlsson, Produktchef Gris och Fjäderfä i Svenska Foder. Då förutsatte man att risken för mykotoxinhalten i spannmålen var väldigt låg, och det stämde. Däremot visade analyserna av halmen att den var extremt kontaminerad, trots att både färg och utseende såg perfekt ut.

Även 2019 har man gjort tester på halm där toxinnivåerna är förhöjda. Jämför man med 2018 års analyser, kan man se något lägre nivåer av DON, istället har man funnit högre nivåer av NIV – som är ännu mer giftigt än DON. I en djurbesättning, t.ex. en grisproduktion, innebär mykotoxin i halm att produktionen blir klart påverkad.

Salmonella och E-coli får lättare fäste

Vad kan då symptomen vara? Oftast är symptomen diffusa. Det kan röra sig om lägre foderintag, trots att fodret ser okej ut och luktar gott. Mykotoxiner förstärker effekten av olika sjukdomar.

– En högproducerande suggbesättning kräver att förutsättningarna är goda i stallet, säger Åsa Carlsson. Då kan halm som är kontaminerad med mykotoxin vara det som sänker produktionen rejält, och som ser till att produktionen inte återhämtar sig. Det krävs inte många kilo halm av dålig kvalitet som en sugga får i sig, innan det gör skada i tarmen.

– Ett parti dålig halm kan också göra så att salmonella och E-coli får fäste i tarmen, fortsätter hon.

Norbert_Trattner

“Mycofix 5.E är en mögeltoxinprodukt, den enda produkten i sitt slag, som har dokumenterad effekt.”

Norbert Trattner, Biomin GmbH

Toxinbindare med dokumenterad effekt

Mykotoxinet DON skadar tarmarna genom att påverka flimmerhåren och därmed försämrar förmågan att tillgodogöra sig näringsämnen. Vad kan man då göra med halm som kontaminerats av mykotoxiner? Jo, det finns idag ett sätt att tillsätta en produkt som Mycofix Plus 5.E som förändrar DON-molekylerna så att de inte längre är giftiga för djuren.

– Mycofix 5.E är en mögeltoxinprodukt, den enda produkten i sitt slag, som har dokumenterad effekt, berättar Norbert Trattner, Biomin. Det här mykotoxindeaktiverande medlet ser till att produktionen bibehåller sin stabilitet. Det finns många olika mögeltoxinprodukter till försäljning, men man bör välja en som har EU-registrering.

“En högproducerande suggbesättning kräver att förutsättningarna är goda i stallet. Det krävs inte många kilo halm av dålig kvalitet som en sugga får i sig, innan det gör skada i tarmen.”

Åsa Carlsson, Produktchef Gris och Fjäderfä

Prisvärd försäkring för produktionen

Stabilitet är a och o i en grisproduktion, och kan man uppnå det genom att tillföra toxinbindare, så är det värt pengar.

– I Danmark har grisproducenter ökat sin användning av toxinbindare som en ren försäkring för sin högeffektiva produktion, konstaterar Norbert Trattner. Man använder det både förebyggande och vid konstaterat innehåll av toxiner. De väljer att lägga pengar på det, eftersom de inser att det betalar sig i långa loppet – det behövs inte mycket som behöver gå fel för att man ska ha tjänat in den investeringen.


Kategorier i: , , ,