Undvik avdrag i mjölkavräkningen – med Tuva Eko Grov20

Efter torkan som vi haft under vår och sommar har KRAV beslutat om tillfälliga ändringar av reglerna och avvikelsehanteringen för att underlätta för producenterna. Denna förändring i regelverket har lett till att Svenska Foder har tagit fram ett nytt foder – Tuva Eko Grov 20. Carolina Johansson, Produktchef Nöt, förklarar hur man har tänkt.

Ändringen innebär bland annat att KRAV tillåter att andelen KRAV-märkt kraftfoder kan ökas. Denna möjlighet att kunna använda en något högre andel kraftfoder kan bidra till att lindra problemen på många gårdar. Man kan alltså ge en högre giva av KRAV-märkt kraftfoder. Att få möjligheten att öka mängden KRAV-märkt kraftfoder på grund av grovfoderbrist ger ett minskat behov av att köpa in konventionellt eller EU-ekologiskt grovfoder.

– Men trots att grovfoderprocenten har sänkts på grund av den långvariga torkan och det usla grovfoderåret, kan det ändå vara svårt att nå grovfoderandelen. Därför har vi jobbat med att ta fram ett foder som kan hjälpa producenterna med att nå rätt grovfoderprocent.

I den tillfälliga förändringen i KRAV:s avvikelsehantering står idag att du kan ersätta en del av grovfodergivan med vallfoderpellets – ett vallfoder som innehåller gräs, klöver eller lucern som hetluftstorkas och formas till pellets – trots att denna vanligtvis inte räknas som grovfoder.

-Detta har vi tagit fasta på och har tagit fram kraftfodret Tuva Eko Grov20, berättar Carolina. Det har resulterat i ett effektivt kraftfoder, där vi tillsatt 20 % råvaror som räknas som ekologiskt grovfoder.

Fodret är en vidareutveckling baserad på vår erfarenhet av vad som fungerar i grovfoderfattiga foderstater. Det har sin utgångspunkt i vårt sedan länge existerande Rosa Grönmix som under åren använts med goda resultat när det tillfälligtvis varit brist på grovfoder till konventionella mjölkkor.

-Tack vare att produkten får räknas som 20 % grovfoder, går det att på en mindre mängd eget grovfoder, klara sin grovfoderandel och därmed undvika avdrag på mjölkavräkningen, fortsätter hon. I klartext innebär det att 10 kg Tuva Eko Grov20 räknas 2 kg grovfoder.
-Såväl protein- som stärkelsenivån ligger på en hög till medelhög nivå, vilket innebär att Tuva Eko Grov20 är utmärkt som enda kraftfoder till en mindre giva grovfoder – även när delar av grovfodret består av halm.

Det är självklart mot bakgrund av det stora skördebortfall till följd av torkan som det tillfälliga regelverket införts. Detta i kombination med de långa slaktköerna har gjort situationen problematisk för många och då har man från KRAVs sida prioriterat djurens välfärd.

Det är viktigt att påpeka att det krävs att du har grovfoderbrist, för att du ska kunna använda dig av KRAVs utökade regelverk, konstaterar Carolina. Detta regelverk gäller fram till och med den 15 juni 2019.

Tuva Eko Grov20

Råvarorna i Tuva Eko Grov20 är 100 % ekologiska/KRAV certifierade. Såväl protein- som stärkelsenivån ligger på en hög till medelhög nivå, vilket innebär att Tuva Eko Grov20 är utmärkt som enda kraftfoder till en mindre giva grovfoder, även när delar av grovfodret består av halm. Tack vare att produkten får räknas som 20 % grovfoder (fram till 15/6-19) går det att även på en mindre mängd eget grovfoder klara sin grovfoderandel och undvika avdrag på mjölkavräkningen.

Tuva Eko Grov20 innehåller en viss mängd mineraler. Det innebär i praktiken att räknat på mineralfri ts-andel innehåller Tuva Eko Grov20 alltid något mer än 20 % grovfoder.

Vad händer om jag ger mer kraftfoder till djuren, för att få mitt KRAV-certifierade grovfoder att räcka längre?

KRAVs styrelse har på grund brist på grovfoder fattat två beslut som möjliggör högre kraftfoderandelar.
• En tillfällig ändring av regel 5.2.5.2 och 5.3.5.2 gör det möjligt att öka andelen kraftfoder till slaktdjur och ungdjur (nöt, får och getter) från 30 procent till 40 procent.
• Utfodring av upp till 50 procent kraftfoder till lakterande djur under mer än tre månader och till högdräktiga djur kommer inte att ge avvikelse vid kontroll. Ett djur räknas som högdräktigt när 90 procent av dräktigheten passerat.

Källa: KRAV

Carolina Johansson
Produktchef Nöt


Kategorier i: , ,