Världen är ditt ostron

Att få välja själv, att få chansen att tjäna lite extra på sin producerade vara – genom att låta marknaden utvecklas vidare: det är ett bra sätt att få in extra kapital i sin verksamhet. Du har varan, du har arbetat för att den ska hålla rätt kvaliteter i rätt kvantiteter. Låt den arbeta lite till på egen hand, så du får lite större del av kakan.

Thomas valde Passivt kontrakt...

Thomas Høj Arnum valde ett Passivt kontrakt som hade ett slutdatum några månader senare. Man kan välja att låta det löpa hela tiden ut, men kan givetvis också stänga produkten tidigare, vilket Thomas gjorde.

– Jag följde dagligen hur priserna rörde sig. I samråd med min säljare, beslutade jag att det vid tidpunkten kunde betala sig att slå till. Det blev en stor vinst för mig.

– Det är inte enkelt när man både vill sälja och köpa spannmål, och helst ska kunna tjäna på båda delarna. Risk Management var för mig ett redskap som fick dessa två saker att hänga ihop, säger han.

– Risk Management är ett bra verktyg om man är osäker på om man handlar i rätt tid. Man tänka lite på det som en försäkring.

Thomas Høj Arnum valde passivt kontrakt

Fakta:

I Outrup i Danmark ligger Thomas Høj Arnums gård Højrupgaard. Här har han 500 mjölkkor och 700 hektar växtodling – där han odlar spannmål och grovfoder till korna. Han ska därför både köpa nötfoder och sälja sin spannmål.

... och Martin valde Aktivt kontrakt

Martin Sortkilde på Sortkilde gård på Själland ville försöka tjäna lite extra på sin höstveteskörd, utan att äventyra hela verksamheten. Det visade sig vara en god idé. Det var viktigt för Martin Sortkilde att ge Risk Managment en riktig chans. Han valde att teckna ett Aktivt kontrakt på hela volymen av hans skördade höstvete.

– Vi testade för första gången i fjol. Vi tecknade ett kontrakt på höstvete, som sträckte sig till mitten av februari. Men jag stängde kontraktet redan i november. I ljuset av efterklokheten skulle jag kanske ha gjort det ännu tidigare, men jag var ändå mycket nöjd, säger Martin Sortkilde om erfarenheten med Risk Management, där han säkrade en vinst på 144 000 kronor för sin höstvete.

– Om man har en sån framgång, måste man ju berätta om det för andra, säger Martin som berättat om Risk Management för sin erfagrupp.

– Det samma gäller helt klart också om fiaskon, skrattar han.

Martin Sortkilde framför traktorn

Fakta:

Sortkildegaard är en av de större verksamheterna på Själland i Danmark. Martin Sortkilde driver gården tillsammans med sin fru Helle Sortkilde.

Risk Management

  • Bekymrar vädersituationen dig?
  • Tvivlar du om riktningen på världsmarknaden?
  • Vill du minska din prisrisk och osäkerhet?
  • Saknar du kontroll och riktning, när du talar med din bank?
Då är Risk Management ett verktyg för dig. Det hjälper dig att minimera prisrisken och göra det enklare att planera dina investeringar, sätta budget och tala samma språk med din bank. Med Risk Management blir det möjligt för dig att säkra ett minimipris på din försäljning av raps och spannmål medan du fortsatt har möjlighet att vara med i marknaden och uppnå ett bättre avräkningspris. Inom Risk Management-konceptet har vi två kontraktsmöjligheter. RM Aktiv och RM Passiv.

Kategorier i: , ,