Vårvete & rågvete

Dacke
Kvarnvete


Ett brödvete för den ekologisk odlingen. Sorten är frisk, stråstyv och ger ett bra utbyte.

Bakningsegenskaperna är goda tack vare ett stabilt falltal och en potentiellt hög proteinhalt. Dackes kombination av kvalitet och odlingssäkerhet gör sorten till ett utmärkt alternativ för den ekologiska odlingen, speciellt till kvarnvete.

Ekologisk sort

Diskett
Kvarnvete


Diskett visar stabila siffror på hög nivå och har högt falltal. Sorten har bred motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna, dock mer mottaglig för fusarium och gulrost.

QuarnaSpecialkvalitet


Quarna är ett vårvete med utmärkt kärnkvalitet, extremt hög proteinhalt och en falltalsstabilitet i särställning. Quarna har mycket god stråstyrka och tidig mognad.

Med sina unika kvarn- och odlingsegenskaper är Quarna både en kvalitetshöjare i olika mjölblandningar och en säker sort för växtodlaren.

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

Sibelius
Kvarnvete


Högavkastande vårvete med en bra sjukdomsprofil. Bra bakningsegenskaper som gör den intressant för kvarnen. Kärnkvalitet på topp, med en hög rymdvikt, falltal och proteinhalt. Stabilt strå med god stråstyrka och kortare strålängd. Mognar medeltidigt.

WPB SkyeKvarnvete


WPB Skye har haft en hög stabil avkastning under samtliga år i provning. Utmärkande för sorten är högt falltal i kombination med god sjukdomsprofil samt innehar en god motståndskraft mot gulrost. Medelsen mognad.

Goda kärnegenskaper med en hög tusenkornvikt, något lägre rymdvikt. Den höga skörden kräver en hög kvävegödsling för att inte få en utspädningseffekt av proteinhalten. WPB Skye har ett kort strå.

Med sina unika kvarn- och odlingsegenskaper är Quarna både en kvalitetshöjare i olika mjölblandningar och en säker sort för växtodlaren.

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga

Milewo
Vårrågvete


Milewo har god skörd och hög ogräskonkurrens. Jämn kärnkvalitet och bra tolerans mot lågt pH-värde.

Vårrågvete har snabb utveckling på våren och ett strå som är 10-15 cm längre än vårvete. Dock är vegetationstiden ca en vecka längre men grödan tål också något lägre pH-värden.

Flera års erfarenhet från Polen, Tyskland, Tjeckien och Storbritannien visar att en högavkastande sort som Milewo avkastar 10-20% mer än vårkorn och vårvete.

Scandinavian Seed Logo och Eko-logga