Search
Close this search box.

.

.

Ge utrymme för succé – Fokus i fält v 24

Så grön och vacker denna värld är just nu! I denna veckas späckade växtodlingsbrev påminner vi om 1.) vikten av mikronäringsämnen till fodermajs och betor, 2.) vad vi kan stöta på för svampsjukdomar och skadedjur i åkerböna och 3.) i ärter. Dessutom går vi in på den 4.) sista svampbehandlingen i stråsäd, pratar lite om 5.) skadedjur i stråsäd, och slutligen 6.) om växtreglering i vårkornet.

Trevlig läsning!

Kom ihåg mikronäringsämnen till fodermajs och betor

] Borbrist i betor

Variationer i mark- och klimatförhållanden kan vara orsak till att försörjningen av mikronäringsämnen kan vara dåliga. Brist på mikronäringsämnen kan vara svårt att se och uppträder ofta som fläckar i fälten. Det mest optimala sättet att försörja sina grödor med mikronäringsämnen är genom bladgödning, där näringsämnena träffar bladen och upptas direkt där de skall användas.

I fodermajs och betor är det bl.a. viktigt med en optimal försörjningen av bla. Bor och Mangan. Vår rekommendation är att använda

1-2 l Profi ManganNO3 + 1-2 l Profi Bor + 0,3 l NovaBalance på grödans 3-4 bladstadie och en gång till 2-3 veckor senare.

Tänk på att det är viktigt att NovaBalance tillsätts först och att Manganen är ordentligt blandad i sprutvätskan innan Bor tillsätts.

Borbrist i fodermajs

Senare användning 2-3 l Norotec Universal per hektar 1-2 gånger eller 10-15 kg Epso Mikrotop. Läs mer om rekommendationerna om användning av mikronäringsämnen i Fokus på Fält v 17.

Svampsjukdomar och skadedjur i åkerböner

Åkerbönan är på väg att blomma. Förra säsongen lärde vi oss att kraftiga angrepp av svampsjukdomar kan ge stora avkastningsförluster. Åkerböna kan angripas av flera svampsjukdomar – bland annat av chokladfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost. Chokladfläcksjuka kan ge stora skördeförluster. Därför rekommenderar vi att åkerböna behandlas 1-2 gånger. 2 gånger om vädret är mer regnigt än just nu. Första sprutningen vid begynnande angrepp, vanligen i början/mitten av juni och cirka 10 dagar ef

Svartfläcksjuka

ter begynnande blomning. Andra behandlingen utförs vid behov cirka 2 veckor efter första behandling.

Svenska Foder rekommenderar:

  • 0,5 kg Signum WG pr. ha

Max 2 antal behandlingar per år och max dos vid varje behandling är 1 kg pr. ha

Försöken har visat på nettomerutbyte på upp till 1.600 kr. pr ha med 2 behandlingar. Man har också skördat riktigt förnuftiga merutbyten i Danmark där det finns mycket chokladfläcksjuka, som är ett problem och i Tyskland där det finns rost, som har varit de största problemen i försöken.

Bönsmyg

Skadedjur i Åkerböner

 

Skadedjur i åkerböna är den svarta bönbladlusen och bönsmyg.

Skadetröskeln för bönbladlusen är 10-15 % plantor, där bladlusen har börjat att bygga kolonier. Åkerböna kan också angripas av grön ärtbladlus.

Lusen kan bekämpas med:

0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. Ha

Bönsmyg är ett ökande problem för speciellt utsädesodlingar. Erfarenheterna från utlandet säger att bönsmygbaggen är svår att bekämpa och att det inte finns någon bekämpningströskel. 0,3 l/ha Biscaya har produktgodkännande för mindre odlingsområden. Biscaya ger även en sidoeffekt på löss men har inte registrering mot löss

Svampsjukdomar och skadedjur i Ärter

Ärtbladlus

 

När ärterna blommar och sluter sina skidor kan det finnas behov för en svampbekämpning. På grund av det gynnsamma vädret, med värme och fukt, tyder dock allt på att det är ekonomiskt att bekämpa svampsjukdomar i utsädesärterna på grund av kravet om en riktigt god grobarhet.

Vid behov kan användas:

  • 0,5 kg Signum WG pr. ha

Skadedjur i Ärter

Nu ska vi hålla öga på ärtbladlus och ärtvecklare, som kan bli ett problem i konsumtionsärter och utsädesärter, där de kan försämra kvaliteten avsevärt.

Inflygningen av ärtvecklaren kan övervakas med feronmonfällor. Den vägledande skadetröskeln för konsumtion- och utsädesärter är 50 ärtvecklare fångade i två fällor. När skadetröskeln överskridits skall det gå 10-20 dagar innan man gör en behandling, eftersom då hinner äggen kläckas och larvarna kan bekämpas. I det varma vädret vi har bör det bara gå 10 dagar. Feromonfällorna gillras med 2 fällor per 10 hektar.

Ärtvecklarens larver bekämpas med:

  • 0,15 – 0,2 l Mavrik 2F pr. ha. Ärtvecklare

Kraftiga angrepp av ärtbladlus vid blomning kan ge förlust av blommor. Den vägledande bekämpningströskeln i blomningen är 15-20% angripna plantor. När baljorna är utvecklade och de har börjat svälla är skadetröskeln upp på 50 % angripna plantor.

Lössen gömmer sig i knopparna, men hittas genom att slå toppskottet ner i en vit plastburk. Angreppet av ärtbladlus kan variera mycket på samma mark, så markerna bör undersökas på flera ställen.

Ärtbladlusen kan bekämpas med:

  • 0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. ha

Sista svampbehandlingen i stråsäd

Höstvete är nu vanligen i DC 55-69, då axet är halvt påväg mot den avslutande blomningen. Hittills har det varit relativt lätt att kontrollera svampsjukdomarna. Rost har varit det största problemet i mottagliga sorter. Rost sprider sig fortsatt och kom ihåg att en svampbehandling mot gulrost bara håller 14 dagar, och därför bör arealer som tidigare varit angripna hållas under noggrann observation. På grund av den förhållandevist torra våren har svartpricksjuka inte varit något problem hitills och vi ser därför än så länge bara svaga angrepp på de nedersta bladen.

De senaste dagarnas regn tillsammans med vetets utveckling gör att den sista delen av axskyddet T3 bör göras nu, om det inte redan är gjort.

Svenska Foder rekommenderar:

  • 0,75 l Revytrex eller
  • 0,75 l Ascra Xpro

Kom ihåg att använda samma aktiva substans högst 2 gånger och SDHI-medlet 1 gång per växtsäsong pga av risk för resistens. Har du tidigare kört med Revytrex eller Ascra Xpro kan man använda 0,4-0,5 l Folicur Xpert per ha. Är rost ett problem kan man använda 0,25-0,3 l Comet Pro eller Orius 200 EW.

T3-sprutningen är normalt den sista svampsprutningen i höstveten, men fram till DC 69 skall man fortsatt hålla ögonen på gulrost (bilden till höger) och brunrost. Gulrost bekämpas vid förekomst , medan brunrost bekämpas vid 25 % angripna plantor.

Höstkorn är ny vanligen i DC 69-73, vilket är från avslutad blomning till begynnande kärnfyllning. Svampbekämpning är inte aktuellt längre.

Höstråg är på många platser i DC 65-71, vilket är från halvvägs blomning till begynnande kärnfyllning. Rågmarkerna är fortfarande mycket sunda, men man ska ändå hålla ett ständigt öga på brunrost, som bör bekämpas vid 10% angripna plantor. Bekämpas med antingen Orius 200 EW eller Folicur Expert.

Rågvete är också i DC 65-71. Man ska nu bara hålla koll på gulrost, där en svampbehandling bara förväntas hålla i cirka 14 dagar. Bekämpas antingen med Orius 200 EW eller Folicur Expert.

Behandlingsfrist:

Ascra Xpro                                    DC 61

Revytrex                                        DC 69

Folicur Xpert                                DC 69

Folicur Xpert                                DC 69

Sädesbladbaggen

Orius 200 EW                              DC 69

Comet Pro                                     DC 69

Håll ett öga på skadedjur i stråsäden

 

Sädesbladbaggens larv uppträder i vårsäden och kan under loppet av en kort tid uppföröka sig till ett stort antal. Den vägledande bekämpningströskeln är 0,5-1 larv per strå.

 

I vete kan det vara aktuellt att bekämpa den vetemygga från begynnande axgång till begynnande blomning. Inflygningen är störst i perioder med varmt, stilla väder (grillväder).

 

Bekämpning utförs under perioden från begynnande axgång till begynnande blomning.

Vetemyggan

Det varma vädret har också främjat förekomsten av bladlus och det kan nu finnas löss i stråsädd. Oavsett kornart, så bör bladlus bekämpas vid 40 % angripna strån. Om det ändå skall köras med till exempel ett svampmedel, är skadetröskeln 25 % angripna strån.

Det finns flera lösningar på bekämpningar av bladlus, Sädesbladbaggen och vetemygga:

 • 0,3 l Fastac 50 EC pr ha eller
 • 0,2 l Mavrik 2F pr ha. eller
 • 0,05 l Nexide CS pr ha

Undvik strå- och axbrytning i vårkorn

Följande förhållande ökar risken för strå- och axbrytning i vårkorn

 • Sorter med stor tendens för brytning av ax eller strå
 • Tunt plantbestånd eller korninsådd vall
 • Försenad skörd på grund av mognad
 •  
 • Regn och blåst efter mognad

När du har en eller flera av dessa riskfaktorer uppfyllda bör du förebygga mot stråbrytning och ax genom att behandla med:

 • 0,2-0,3 l Cerone per hektar stax innan stadie 37-49

Den bästa effekten mot axbrytning får man vid behandling nära stadie 49.

Den största doseringen rekommenderas i de fält som du förväntar dig skörda sist, medan det är mindre behov på fält som kan skördas tidigt. Om det vid behandlingstidpunkten uppstår torkstress, bör behandling undvikas eller dosen reduceras, så att du undviker grödskador.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: