Ekologiskt fjäderfägödselGödsel för KRAV och ekologisk odling

Ekonatur levererar svensk fjäderfägödsel till dig för KRAV, ekologisk eller konventionell odling. Fjäderfägödsel lämpar sig till alla typer av grödor! Som helhetsleverantör optimerar vi transporter och bistår med alla typer av information och handlingar som myndigheterna kräver.

Fjäderfägödsel:

  • Innehåller alla näringsämnen (förutom N, P och K – även makro och mikronäringsämnen).
  • Sänker kostnaderna jämfört med handelsgödsel.
  • Höjer långsiktigt mullhalten i jorden.
  • Mindre torkkänslig jord.
  • Bördigare jord.

= En investering i din viktigaste tillgång i jorden!

Du hittar mer information om EkoNatur här!