Gödning för ekologisk odlingGödsel för KRAV och ekologisk odling

Gödning från EkoNatur

Ekonatur levererar svensk fjäderfägödsel till dig för KRAV, ekologisk eller konventionell odling. Fjäderfägödsel lämpar sig till alla typer av grödor! Som helhetsleverantör optimerar vi transporter och bistår med alla typer av information och handling som myndigheterna kräver.

Fjäderfägödsel

  • Innehåller alla näringsämnen (förutom N, P och K – även makro och mikronäringsämnen).
  • Sänker kostnaderna jämfört med handelsgödsel.
  • Höjer långsiktigt mullhalten i jorden.
  • Mindre torkkänslig jord.
  • Bördigare jord.

= En investering i din viktigaste tillgång i jorden!

Gödning från EkoVäxt

Ekogödsel Plus 9-4-0

Pellets, 1000 kg storsäck

KRAV-godkänd växtnäring för gödsling av spannmål och oljeväxter.

Rekommenderad giva: Ca 600-1000 kg/ha till spannmål och oljeväxter Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov och lagstiftning. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller på 6030 kg/ha under en femårsperiod.

Ekogödsel Plus 9-4-0 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder.

Ekogödsel Plus 8-3-5-3

Pellets, ca 1000 kg storsäck

KRAV-godkänd växtnäring för gödsling av spannmål och oljeväxter.

Rekommenderad giva: Ca 600-1000 kg/ha till spannmål och oljeväxter Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov och lagstiftning. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller på 6030 kg/ha under en femårsperiod.

Ekogödsel Plus 8-3-5-3 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder

Ekogödsel Plus 6-3-8-5

Pellets, 1000 kg storsäck

KRAV-godkänd växtnäring för gödsling av spannmål och oljeväxter.

6600 kg/ha och år under en femårsperiod enligt KRAVs beräkningsmodell för tungmetallinnehåll. I detta fall är zink begränsande. Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov. Ekogödsel Plus 6-3-8-5 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder.

Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2

Pellets, 1000 kg storsäck

KRAV-godkänd  växtnäring för gödsling av vall, spannmål, oljeväxter, sockerbetor, potatis och grönsaker. ca 1500 kg/ha till spannmål, oljeväxter och vall, observera dock att givan alltid ska anpassas efter grödans behov och lagstiftning.

Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller är 1500 kg/ha och år under en femårsperiod. 

Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2 får du sprida på din vall när den behöver en extra boost näring. Den innehåller inget köttbenmjöl och är därför ok att sprida på befintlig vall enligt rådande regler. Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2 bör spridas så tidigt som möjligt redan runt 1 mars för att ge bästa effekt under året. Då har den tid på sig att släppa näringen under vårens lite fuktigare period så vallen hinner tillgodose sig näringen under resten av året.