Search
Close this search box.

.

.

Minska vårbruksstressen redan nu!

Det finns många goda skäl att bekämpa ogräs redan på hösten för att undvika problem längre fram. Den gröda som inte behöver konkurrera med ogräs har bättre förutsättningar för hög skörd. Det är också betydligt enklare att bekämpa ogräsen på hösten då de är små, jämfört med på våren då de hunnit växa till sig. Det är många som erfarit hur svår det kan vara att komma ut med sprutan på våren, i synnerhet i de fall man lyckats så i tid på hösten men missat ogräsbekämpningen.

Nyhet mot gräs- och örtogräs i höstsäd

Det nya ogräsmedlet Purelo™ är en färdigformulering av jordherbiciderna Boxer och Diflufenikan för ogräsbekämpning i höstvete, höstkorn, rågvete och råg. Purelo™ innehåller de två beprövade substanserna prosulfocarb och diflufenikan. Purelo™ har god effekt mot många av våra mest betydelsefulla gräs- och örtogräs som exempelvis åkerven, vitgröe, plister, snärjmåra och våtarv med flera.
Effekten är bäst på groende och små ogräs.

Minska risken för resistensutveckling

Idag har vi flera kända fall av resistens-utveckling hos exempelvis renkavle, åkerven, baldersbrå, kamomill och våtarv. Detta är en direkt effekt av en ensidig användning av preparat som har likartade verkningsmekanismer. Många gånger handlar det tyvärr om att man missat att olika produkter kan ha samma verkningsmekanism.

Just när det gäller så kallade ALS-hämmare finns det faktiskt över 40 ogräsmedel* som använder denna mekanism. En av Purelos™ styrkor är att den är en viktig resistensbrytare då dess aktiva substanser Prosulfocarb och Diflufenikan har verkningsmekanismer som skiljer sig från andra vanliga ogräsmedel (ALS-hämmare).

Kör lågt och långsamt för att få bra täckning

För att få ut optimal effekt av en ogräsbehandling och för att skydda omgivande miljöer för avdrift är det viktigt att använda rätt sprutteknik.

  1. Bekämpningen ska göras på en fuktig, fin såbädd när grödan kommer upp och raderna börjar synas.
  2. Högre vätskemängder (200-300 l/ha) är positivt för effekten.
  3. Kör långsamt och med låg bom höjd. Använd aldrig en bomhöjd högre än 50 cm över grödan
  4. Använd munstycken som ger stora droppar.
  5. Bästa spruttidpunkt är på kvällen efter solnedgång, på natten eller tidigt på morgonen.
  6. Temperaturen ska helst vara under 15 grader.
  7. Undvik att behandla mitt på dagen i soligt eller blåsigt väder
  8. Använd avdriftsreducerande teknik (75 % – 90 % avdriftsreducering). Normal dos är 2,4—3,2 liter Purelo per ha.

Läs mer om Purelo på Syngentas hemsida: www.syngenta.se

Författare: Richard Bergfast Ivarsson

*Jordbruksverket (2018). Kemisk ogräsbekämpning 2018. Jönköping: Jordbruksverket. Tillgänglig: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/be20.html

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: