Search
Close this search box.

.

.

Växtodlingsbrev 2, 2019

 • Ogräsbekämpning höstspannmål
 • Gödningsstrategi vårgrödor
 • Såtidpunkt och plantantal

Vårstrategi mot ogräs i höstsådden

I stort sett all höstsäd behandlades mot ogräs i höstas och effekten efter en traditionell Boxer+DFF-lösning, ser ut att vara tillfredställande så här långt i de flesta fält.

Den torra hösten och den milda vintern kan ge en förhållandevis stor vårgroning av gräsogräs.

Det är viktigt att komma ut och vandra på den höstsådda arealen för att kunna konstatera art, mängd och storlek på eventuellt ogräs. En tidig insats är viktig där det finns stora bestånd av gräsogräs, eller svårbekämpade arter som t.ex. renkavle. I nedanstående tabell kan du se Svenska Foders rekommendationer till ogräslösningar i höstsådden under våren – högsta dosering vid svåra arter och vid mycket ogräs.

Ogräsbekämpning i höstsådd våren 2019 med dosering per ha
Gräs- och Örtogräs i höstvete
Attribut Twin Plus(Attribut+Hussar Plus OD)Flyghavre, Kvickrot, Åkerven
110-220 gram Broadway +0,5 l PG26NSandlosta, Åkerven, RajgräsEvt. 2 x 110 g minst 10 dagar mellan varje behandling
0,5 – 0,9 l Cossack OD +0,5 l SF SuperoljaRajgräs specialist
0,5 – 0,9 l Atlantis OD +0,5 l SF SuperoljaRenkavle, Åkerven, Rajgräs, (Råttsvingel)
Gräs- och örtogräs i höstkorn
50 ml Hussar Plus OD +0,5 l SF SuperoljaEnda möjligheten för gräsbekämpning i höstkorn på våren
Flyghavre i höstspannmål
0,8 -1,0 l Event Super +0,5 l SF SuperoljaHöstkorn, råg och rågvete senast i stadie 30. Höstvete senst i stadie 37
Uppföljande ogräsbekämpning av 2-bladstadiet i höstspannmål
7-10 gr. Nuance + 0,3 Starane 333HL + 0,1 l Herbinass 
0,5-0,1 l ZyparInkl. Snärjmåra, Baldersbrå, Skatnäva, Sparnäva, Jordrök m.fl.
+ 0,8-1,0 l MCPA 750Tistel

 

Flytande kväve vid ogrässprutningarna?

De senaste åren har det utförts flera försök med att tillsätta flytande kväve till gräsogräspreparaten för att förbättra ogräseffekten. Men var uppmärksam på att långt från alla gräsprodukter eller gräsarter svarar på denna effektökning. Därför rekommenderar vi inte en generell tillsats av flytande gödning.

Där försöken visar en bättre bekämpning, och där vi rekommenderar tillsats av cirka 30 l flytande gödning motsvarande 10 kg kväve per hektar, är vid bekämpning av renkavle och råttsvingel:

 •  Broadway mot renkavle
 • Broadway + Atlantis OD mot renkavle och råttsvingel
 • Cossack mot råttsvingel

Det skall alltid tillsättas det rekommenderade additivet, t.ex. SF Superolja, PG26N mv. Även om det tillsätts flytande gödning.

Var uppmärksam på att tillsats av flytande gödning ökar risken för brännskador, och bör bara användas vid bekämpning av gräsogräs i höstvete.

Gödningsstrategi vårspannmål

Vårspannmål: Generellt bör hela kvävemängden och alla näringsämnena läggas ut vid sådd. Vårspannmålen har en kort tillväxtsäsong, och kommer det en försommartorka är det extra viktigt att alla näringsämnena är nära rotsystemet.

Om inte alla näringsämnen placeras vid sådd bör de tillföras så tidigt i växtsäsongen som möjligt. En sen giva kan ge möjlighet till att reglera den samlade kvävetillförseln efter väderförhållandena i tillväxtsäsongen, och den kan vara med till att öka såkapaciteten under våren. Sen giva kan dock ge för dålig kväveutnyttjande vid torra förhållanden, och större risk för grönskott om torka avlöses av regn. Där man använder flytgödsel bör det myllas ner före sådden för att uppnå det bästa utnyttjandet.

Maltkorn ska så vitt som möjligt gödslas så att du uppnår ett proteininnehåll på mellan 10,0 och 10,5 procent då det härmed uppnås flera fördelar.

 • Du uppnår det ekonomiskt optimala utbytet vid cirka 10,5 procent protein
 • Genom cirka 10,5 procent protein har malten den högsta enzymaktiviteten och bryggkvaliteten och kan då enklast avsättas till mälterierna.

 För varje 10 kg N extra per hektar ökas proteininnehållet med 0,2 procentpoäng.

Kom ihåg att tillföra fosfor och kalium

Med kärnan bortförs 3,2 g P/kg och 4,8 g K/k kärna. Om halmen också bortförs från jorden förlorar man 0,9 g P/kg och 7,5 g K/Kg halm. Vid ett utbyte på 6 ton spannmål och 3 ton halm bortförs från jorden cirka 22 kg P och 55 kg K. Denna mängd fosfor och kalium måste man som minimum tillföra marken i gödning för att inte utarma jorden.

Foderspannmål gödslas efter ekonomiskt optimalt utbyte.

Såtidpunkt och plantantal

Det är viktigt att så såsnart jorden är tjänlig på våren efterssom tillväxtsäsongen är så kort som den är. Många år upplever vi också torra perioder under våren och det är därför viktigt med god etablering innan det blir torrt. Utsätts såtidpunkten kostar det snabbt utbyte. I spannmål är spännvidden kring optimalt antal plantor per mstor och måste anpassas efter såtidpunkt, jordtyp och såbädd. Vid tidig sådd väljer man det minsta plantantalet och vid sen sådd det högsta.

Vid sen sådd hinner inte plantan att få många sidoskott och därför får man inte gå upp i plantantal för att få ett optimalt antal ax/m2

Plantantal för olika grödor och sådjup

 

Pl/m2

Sådjup i cm

Vårkorn

225-400

3-4

Havre

300-500

3

Vårvete

350-550

3

Vårraps

80

2

Ärtor

50-70

5-6

Åkerbönor

35-50

6-8

För att få det rätta plantantalet måste man känna tusenkornvikten som finns tryckt på förpackningen. Utsädesmängden kan räknas ut med nedanstående formel.

Antal grobara kärnor pr m2 x TKV (Tusenkornvikt (gram)

 Fältgrobarheten %

=   Utsädesmängd i kg pr ha

Det är viktigt att vara realistisk kring fältgrobarheten och ofta sätts den till 94 % vilket är högt om inte jordbearbetningen är helt i topp. Grödan skall sås på fast botten.

 

 • Vårkorn ska sås först när jorden när redo
 • Sådd i komprimerad fuktig jord orsakar dålig rotutveckling
 • Korn bör sås på 3-4 cm djup, på fast botten.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: