Search
Close this search box.

.

.

Växtodlingsbrev 9, 2018

Aktuellt i fält

Svamp i betor

Nu har vi fått regn och betorna har börjat växa igen. Utöver mjöldagg har man också observerat betrost. För svampbekämpning har Amistar, Mirador, Tiro och Comet Pro godkänts. Vi rekommenderar i grunden 2 svampbehandlingar – oavsett om det är socker-, foder- eller energibetor, där:

 1. Behandlingen utförs i slutet av juli vid början av angrepp med 0,3 liter Comet Pro per ha.
 2. Behandling 3 veckor senare med 0,3 liter Comet Pro, eventuellt tillsätts 0,3 liter Tiro per ha, 2 behandlingar är aktuella i betorna som ska tas upp senare än i början av oktober.
 3. Behandling ytterligare 3 veckor senare – normalt i mitten av september ned 0,3 liter Tiro per ha. Denna behandling kan vara relevant i några år i betorna, som skall tas upp i november.

Det lönar sig inte att göra en svampbehandling vid mindre än 6 veckor till upptagning.

Den bästa svampeffekten uppnås genom en morgonsprutning på saftspända växter och med 200-250 liter vatten per ha.

Sniglarna

Med en ökad fuktighet i jorden kommer sniglarna åter. Vi förväntar dock inte samma problem som förra året.

Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till anna föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.

Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna.

Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt.

Glyfosat efter skörden

– stubben innan höstsådden

Innan direktsådd och vid plöjningfri odling kommer det ofta att vara behov för bekämpning av plantor från spillsäd innan man sår höstgrödan på arealen.

Den markbehandling som görs innan och i förbindelse med sådd är ofta inte tillräcklig för att bekämpa fröogräset, så vi rekommenderar därför att fröogräset bekämpas med

 • 1,1 – 2,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
 • 1,2 – 2,1 l Envision 450 + additiv pr. ha eller
 • 1,5 – 2,7 l Glypper + additiv pr. ha

Om gräsogräs som rajgräs har har blivit tuver är det viktigt att använda en förnuftig dos glyfosat på upp till 1 200 gram motsvarande 2,5 l Glyphomax HL per ha.

Bekämpning av kvickrot och tistlar med mera

3-4 veckor efter skörden när kvickrot och tistel har god tillväxt uppnås den bästa effekten. När ogräset har den storleken kan vi få glyfosat transporterat ut i änden av rötterna och därmed uppnå den maximala effekten. Rekommederad dos:

 •  2,3 – 3,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
 • 2,4 – 3,2 l Envision 450 + additiv pr. ha eller
 • 3,0 – 4-0 l Glypper + additiv pr. ha.

Hög dos för tistlar.

Avstånd mellan sprutning och jordbehandling

Börja inte med jordbearbetningen för tidigt. Det bör gå 2-10 dagar mellan sprutning och jordbehandling. Kortast tid, då det bara är fröogräs som skall bekämpas och längst tid om det är rotogräs som skall bekämpas. Sent på hösten bör det gå minimum 14 dagar.

Varför ska man tillsätta ett eller flera additiver till glyfosaten?

Glyfosatmolekylen binder sig gärna med bl.a. calcium, magnesium och järn från sprutvattnet. Därmed blir glyfosatmolekylen inaktiv. NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca, Mg och Fe.

Vätmedel har en positiv inverkan på genomträngningen av plantornas växtsätt, och håller dropparna fuktiga längre, så att det aktiva ämnet får bättre tid att diffundera in i plantorna.

Dosering av additiver

Vattenhårdhet                                         NovaBalance                                           Vätmedel­­­   

Mjukt vatten                                             0,05 l pr. ha                                              0,2 l pr. ha
Medelhårt vatten                                      0,10 l pr. ha                                              0,2 l pr. ha
Hårt vatten                                               0,20 l pr. ha                                              0,2 l pr. ha

Kom ihåg att additiverna alltid skall tillföras sprutvätskan före glyfosaten.

Sprutteknik

 • Man bör använda max 100-150 liter vatten per ha
 • Den bästa spruttiden är på morgonen utan förmycket dagg och med hög ljusintensitet under dagen.
 • För att undvika avdrift mot gräskanterna och grannens trädgård, bör alltid en avdriftsreducerande sprutteknik användas.
 • Det bör max användas 100 – 150 l vatten pr. ha

Sortresultat i Höstvete och Höstkorn

Försök för höstvete och höstkorn publicerat på SLU och de sorter Svenska Foder erbjuder har klarat sig fint. Höstvete är fortfarnde preliminära uppgifter, medan höstkorn är definitiva.

Höstvete

 A – B Omr. Skörd Kärnor 15% vh.Omr. D – F Skörd Kärnor 15% vh.Egenskaper

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Ellvis (EKO)

6670

95

4

8340

102

8

Kvarnvete
Mariboss

7380

105

4

8690

106

8

Foder
Torp

7090

101

4

8590

105

8

Foder
RGT Reform

6940

99

4

8080

99

8

Kvarnvete
Praktik

6960

99

4

8080

99

8

Kvarnvete

 

Ellvis – kvarnvete & EKO

Ett kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaber. Den är väl anpassad til våra nordiska förhållanden och den goda falltalsstabiliteten har visat sig ge Ellvis mycket små fältgroningsskader under besvärliga år. Kort sagt är Ellvis en välbalanserad sort, som ger mervärde för både dig som lantbrukare och slutanvändaren.

RGT Reform – Kvarnvete

Ett A-kvalitetsvete med hög skördenivå. Den är vinterhärdig, med ett högt och stabilt falltal och har därmed hög skörde- och kvalitetssäkerhet. Karaktäristiskt för RGT Reform är ett brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria och mjöldagg, såväl som gul- och brunrost.

Mariboss – Foder

Högt avkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. En sort som har mycket god bestockningförmåga, vilket ger orgräsen tuff konkurrens. Har hittills visat unik resistens mot gulrost och legat på en låg nivå avseende övriga sjukdomar. Mognaden är 3 dagar senare än mätarblandingen vilket gör Mariboss til ett bra komplement till andra tidigare grödor på gården. Mariboss har fungerat särskilt väl även vid senare sådd. Sorten är dessvärre redan slutsåld.

Torp – Foder

Torp är fodervetet med högst avkastning i Sverige! Den är medellång och har mycket god stråstyrka. Torp har utmärkt sjukdomsresistens särskilt mot septoria och mjöldagg. Medeltidig mognad och högt energiinnehåll.

Praktik – kvarnvete

Ett vinterhärdigt kvalitetsvete med många fördelar. Tidig mognad som ger förutsättningar för en gynnsam höstrapssådd, ett stabilt falltal, hög proteinhalt och god kärnkvalitet. Tillsammans med sina utmärkta bakningsegenskaper gör det Praktik till ett säkert val under våra nordliga förhållanden.

Stava – kvarnvete EKO

Brödvete för alla höstveteodlande områden. Utmärkt resistens mot mjöldagg och rost. Något högre tolerans mot vanlig stinksot och dvärgstinksot än övriga sorter. Stava är en mycket vinterhärdig sort som har avkastning i nivå med Kosack. Den har ett förhållandevis långt strå och god kärnkvalitet.

Höstkorn

Bazooka har klarat sig riktigt bra och i Svenska Foder har vi fortfarande utsäde av denna toppsort.

 A – B Omr. Skörd Kärne 15% vh.Omr. D – F Skörd Kärne 15% vh.

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Kg/ha

Rel.

Antal försök

Frigg

8770

103

21

9710

103

12

SU Ellen

8770

104

15

9700

103

9

Bazooka

9380

111

8

10130

108

5

 

SU Ellen – 6-rads linjehöstkorn
SU Ellen har en extremt tidig mognad och i jämförelse med höstkornen en god vinterhärdighet. Strået är medellångt med mycket god stråstyrka och en låg tendens till stråbrytning. Sorten er dessvärre redan slutsåld.

Frigg – 2-radskorn
Frigg presterar en hög stabil avkastning i hela landet och har en tidigare mognad än mätarsorten. Frigg har en hög vinterhärdighet och goda stråegenskaper där strået är relativt kort med en god stråstyrka. Dess kärnkvalitet är god med en tillfredställande rymdvikt. Frigg är en frisk sort med god motståndskraft mot kornrost i jämförelse med 6-radskorn. Sorten er dessvärre redan slutsåld.

Bazooka – 6-rads hybridhöstkorn Nyhet!
Bazooka är ett nytt 6-rads hybridhöstkorn med mycket god avkastningspotential och god rymdvikt. Genom tidig mognad och långt stabilt strå finns en god halmtillgång. God stärkelsehalt borgar dessutom för ett högt fodervärde. Under hösten har Bazooka en mycket kraftig bestockning och kommer fullt till sin rätt vid tidig sådd med låg utsädesmängd. Vinterhärdigheten är genomsnittlig.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: