Växtodlingsbrev 2, 2018

Aktuellt i fält – Höjning av proteinhalten i höstvete – Val av höstraps

Aktuellt i fält

Det är fortsatt torrt på de flesta platser och få utsikter till regn. Visst har vi sett en och annan åskskur på lite olika platser i landet. Men ännu inte något riktigt avgörande för grödan. Och på grund av torkan kan man inte göra någon form av växtreglering. Bladlöss och sädesbladbaggar finns det gott om i vårgrödan. Använd 0,15 l Mavrik per hektar som har god effekt på såväl bladlöss som sädesbladbaggar. Se Svenska Foders rekommendationer till svampbekämpning i Växtodlingsbrev 1 – se längre ner på sidan.

Mikronäring är en god idé i alla grödor, eftersom de mycket torra förhållandena gör att plantorna har svårt att ta upp flera näringsämnen från jorden och särskilt mikronäringsämnen som bor och mangan.

Särskilt i betor och majs är det viktigt med en optimal försörjning av dessa två näringsämnen. Vår rekommendation är att använda 1-2 liter Profi ManganNO3 + 1-2 l Profi Bor + 0,3 l Novobalance på grödans 4-6 bladstadie och 2-3 veckor senare ytterligare lika mycket. Det är viktigt att Novobalance tillsätts först. I båda grödorna kan man senare följa upp med 1-2 liter Profi Majs per hektar 1-2 gånger. Profi Majs innehåller 30 g N, 53 g P, 40 g B, 130 g Mn, 80 g Zn og 117 g Ca.

I spannmålen kan man tillsammans med svampsprutningen ta med 1-2 liter Profi Basis Plus per hektar och därmed hjälpa med försörjningen av näringsämnen som är otillgängliga i den torra jorden. Profi Basis Plus innehåller 89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu og 101 g Zn.

Ökning av proteinhalten i höstvete

Om du odlar kvarnvete som t. ex. Ellvis, RGT Reform, Praktik, så det viktigt med en sen gödselgiva för att säkra proteininnehållet och därmed kvaliteten. Proteingödslingen bör utföras i perioden mellan begynnande axgång (stadie 49) och begynnande blomning (stadie 61) med en kvävemängd på mellan 30 och 60 kg N per hektar.

Om kvävet tillförs tidigt i den nämnda perioden, kommer huvudparten av det tillförda kvävet att gå till att öka utbytet. Och omvänt, om kvävet tillförs under den sista delen av den nämnda perioden, kommer en del av kvävet gå till att öka proteinprocenten.

Trots det torra vädret, som vi är vittne till just nu, kan vi förvänta en god effekt av en proteingödsling, men gödslingen skall inledas lite tidigare och därför måste de flesta i gång den närmaste framtiden. Endast om grödan redan nu torkstressad bör gödslingen stoppas.

En tumregel säger att proteinprocenten stiger med cirka 0,1 % för varje 10 kg kväve, som tillförs vid den senare tidpunkten. Men kom ihåg det är bara en tumregel – vädret spelar också en avgörande roll. Vi rekommenderar att använda en fast handelsgödning som t.ex. Kalksalpeter som innehåller 15% Nitrat och därmed verkar snabbt.

Höstraps

Vi börjar nu sälja höstgrödor för 2018/2019 och vi kan återigen presentera ett starkt sortiment.

När du väljer din rapssort är det viktigt att titta efter en sort med hög stabil råfett- och fröskörd, god resistens mot sjukdomar och god vinterhärdighet och god stjälkstyrka.

 • Compass – Hybrid

Med sin höga råfett – och fröskörd har Compass under flera år visat sig tilhöra de bästa. En säker sort för tuffa nordiska förhållanden. Med relativt lång stjälk och utmärkta stjälkegenskaper. För dig som inte vill chansa.

 • DK Explicit – Hybrid

Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat – och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden.

 •  ES Alegria – Linje

Frisk linjesort som kombinerar en hög råfettskörd med tidlig mognad och god vinterhärdighet. Med utmärkt phomaresistens.

 • Dariot – Hybrid

Presterar i absolut topp i södra Sveriges försök. Passar för normal till sen sådd genom snabb höstutveckling. Medelhög med god Stjälkstyrka. Utmärkt för olika jordtyper. Medelsen mognad och innehar phoma- och drösningsresistens.

 • DK Exception – Hybrid

Vinnare av rapsmästaren 2016. Levererar hög avkastning senaste 2 åren, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka. Höstens kompakta och lunga växtsätt gör
sorten lämplig för normal till tidig sådd. DK Exception är både phoma- och drösningsresistent.

 • DK Exclaim – Hybrid – NYHET!

Har en god utveckling på hösten och passar därför et brett fönster av sådatum. Den har mycket hög både avkastnings- och oljehaltspotential och är dessutom dubbelt phomaresistent. Stängeln har förbättrad brytningsbeständighet vilket bland annat säkerställer ljusinsläpp ner i grödan.

 • PR44D06 – Dvärghybrid
  Dvärgsort med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Fungerar bra från tidig till normal sådd. Visar ringa tendens till förväxning före invintring och har mycket god vinterhärdighet. Håller nere tillväxtpunkten på hösten vilket även minskar risken för viltskador.
 • Andromeda – Klumprotsresistent hybrid
  En fransk sort med resistens mot typ 1 av klumprotsjuka som är den vanligaste typen i Sverige. Den är testad 2014-2015 i Sverige och gjorde det med mycket bra resultat. På icke-infekterad jord avkastar Andromeda i nivå med mätaren och på smittade jordar kan Andromeda ge full skörd trots högt infektionstryck.

Kategorier i: