YoghurLac – utnyttja potentialen

För att utnyttja dagens suggors stora potential räcker det inte med att hon får många levande födda smågrisar utan det gäller också att de överlever. YoghurLac är en energirik syrad mjölkprodukt med ett högt innehåll av mjölksyrabakterier och elektrolyter. Det används som tillskottsfoder i digivningsperioden och runt avvänjning för att bidra till en sund mag- och tarmfunktion och upprätthålla vätskebalansen.

YoghurLac är en väl sammansatt produkt bestående av:

  • Mjölkpulver som ger lättillgänglig näring och högsmakligheten.
  • Mjölksyrabakterier vilka stabiliserar mag- och tarmkanalen.
  • Mjölksyra som bidrar till lågt pH som förhindrar tillväxten av E-coli samt en fräsch smak.
  • Laktos, eller mjölksocker, som är en effektiv och lättsmält energikälla.
  • Elektrolyter vilka bidrar till optimal salt och vätskebalans i mag- och tarmkanalen.

I diperioden används YoghurLac med fördel i stora kullar där suggan inte producerar tillräckligt med mjölk, i kullar där suggan drabbats av MMA, i kullar med risk för diarré och i kullar med små och svaga smågrisar. Vid avvänjning används YoghurLac till kullar/boxar där grisarna halkat efter, där grisarna fått diarré och efter behandling. YoghurLac är ett utmärkt hjälpmedel för att utnyttja potentialen i modern smågrisproduktion!

Röst från fältet:

Peter Larsson på Longs smågris
”YoghurLac fungerar bättre än vanlig saltbalans till diarrégrisar. YoghurLac ger bättre stabilitet i magen och är smakligt. YoghurLac ger inga besvär med flugor.”


Kategorier i: ,