Rekommendationer

Här hittar du Svenska Foders preparatrekommendationer för respektive gröda. Läs alltid etiketten före användning. (sidan under uppdatering)

 

Stråsäd

Höstsäd

Höstvete
Ogräs - Svamp - Skadedjur -  Växtnäring

Höstråg
Ogräs - Svamp - Skadedjur - Växtnäring

Rågvete
Ogräs - Svamp - Skadedjur - Växtnäring

Höstkorn
Ogräs - Svamp - Skadedjur - Växtnäring

Vårsäd

Vårvete
Ogräs - Svamp - SkadedjurVäxtnäring

Vårkorn
Ogräs - Svamp - Skadedjur - Växtnäring

Havre
Ogräs - Svamp - Skadedjur - Växtnäring

Slåtter- och betesvall

Ogräs - Växtnäring

 

 

Oljeväxter

Höstoljeväxter
Ogräs - Svamp - Skadedjur - Växtnäring
Nedvissning 

Våroljeväxter
Ogräs - Svamp - SkadedjurVäxtnäring Nedvissning

Sockerbetor

Ogräs  - Skadedjur  - Svamp - Växtnäring

Ärter 

Ogräs - Skadedjur - Växtnäring - Bladdödning/Nedvissning

Potatis

Betning  -  Ogräs -  Virusspridning - Svamp - Skadedjur  - Blastdödning -  Växtnäring

Fodermajs

Ogräs  -  Skadedjur  - Växtnäring 

Oljelin

Ogräs - Skadedjur - Nedvissning

Åkerbönor

Ogräs - Svamp - Skadedjur - Växtnäring - Nedvissning

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter