Search
Close this search box.

.

.

Hållbarhet

En hållbar framtid för kommande generationer

Vi jobbar med hållbarhet, i allt vi gör. Det är med oss såväl i vårt dagliga arbete, som i vår övergripande strategi. I vår strategi talar vi i koncernen om en mer hållbar framtid för kommande generationer. Och det ska vi visa i handling. I vår hållbarhetsplan, ZERO, har vi en långsiktig plan, samtidigt som vi vill skapa reella lösningar som våra kunder kan få del av redan nu.

Vi tror på att vara en del av lösningen och skapa värde för våra ägare och kunder. Därför är fokus fortsatt att utveckla verktyg, produkt och koncept som gör det möjligt för våra kunder att välja, när de handlar med oss. Samtidigt har vi konkreta mål inom koncernen att reducera avtrycket för våra egna aktiviteter. Det innebär att reducera den påverkning vår produktion, vår logistik, har på miljön och klimatet – med ambitionen har vårt arbete är klimatneutralt 2050.

Detta ska vi göra samtidigt som vi bibehåller konkurrenskraften i bolaget. En hållbar utveckling går hand i hand med en hållbar verksamhet, och vi ser hållbarheten som en kommersiell verksamhet, där vi kan lämna över ett positiv förändring till nästa generation. Det är bara sunt förnuft.

Vi har inte alla svar, än. Och det långt kvar innan vi är i mål – och vi vet att när vi kommer i mål, har vi nya utmaningar. Därför vill vi ta ett steg i rätt riktning, varje dag.

DLG-koncernens klimatmål

2025

100 % verifierad
avskogningsfri soja

2025

25 % färre
arbetsplatsolyckor

2025 

30 % minskning
av koldioxidutsläpp

2030

50 % minskning
av koldioxidutsläpp

2030

30 % kvinnor i
ledande befattningar

2050

Koncernens verksamhet är klimatneutralt

Vår väg mot ZERO

Med Creating the Future 2030 har hållbarhetsplanen ZERO blivit en integrerad del av DLG-koncernens strategi.

Att skapa en hållbar framtid för kommande generationer kräver åtgärder. Därför har vi med hållbarhetsplanen Zero satt upp konkreta mål för hur avtrycket från vår egen verksamhet ska minskas samtidigt som vi arbetar för att skapa hållbara lösningar för våra kunder. Med Creating the Future blir Zero-planen en integrerad del av affärsstrategin.

Vi arbetar med hållbarhet i ett brett perspektiv och samarbetar därför i hela värdekedjan med både ägare, kunder, leverantörer och viktiga partners. Det ansar vi är avgörande för att uppnå målen i planen, som omfattar hela värdekedjan från leverantör till kund.

Kvalitet & Miljö

Klimatsmarta foder

Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: