VitaminerViktigt för både immunförsvar & fruktsamhet

Det finns många tillfällen det gynnar grisen att få extra tillskott av vitaminer. Det kan vara vid produktionstoppar, tillfälliga påfrestningar, stress eller i samband med betäckning och seminering. Använder du en stor andel hemmaproducerat foder är behovet av extra vitaminer särskilt stort, i synnerhet om förutsättningarna vid skörd och lagring inte varit idealiska.

Varför behöver grisen E-vitamin?

E-vitamin fungerar som en antioxidant och är viktig för både immunförsvar och fruktsamhet. När grisen utsätts för stress eller sjukdom ökar behovet. Samma sak gäller vid utfodring av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål. Även en hög andel omättat fett i foderstaten ökar grisens behov av E-vitamin.

Brist på E-vitamin kan ge:

  • dödfödda grisar
  • plötslig hjärtdöd hos avvanda smågrisar
  • muskeldegeneration
  • svag brunst

Misstänker du att grisen inte får i sig en tillräcklig mängd av vitaminet? Svenska Foder erbjuder E-vitamin produkter med olika profil och användningsområde.

Här kan du läsa mer om våra vitaminfoder och få tips på dosering

Torra vitaminer

Deltavit ADE

Deltavit E-5000

Deltavit E-30 000

Dosering g/dag Deltavit ADE Deltavit E-5000 Deltavit E-30 000**
Suggor
30-60
20-40
4-7
Smågrisar, 10 st
75-150
40-80
7-14
Slaktsvin
10-20*
2-4

* För att förebygga muskeldegeneration: Ge 1 g Deltavit E-5000 per kg kroppsvikt en gång per månad
** Vid användning av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål: Blanda 0,1 % Deltavit E-30000 i fodret (Ger 27,3 mg E-vit per kg foder)

Flytande vitaminer

Deltavit Multi

Deltavit E-Se

Deltavit B

Dosering ml/dag Deltavit Multi Deltavit E-Se Deltavit B
Suggor
15-30
2-3
5
Smågrisar, 10 st
35-70
15-20
10
Slaktsvin
2-3
1-2

Innehållsförteckning vitaminer

Här hittar du innehållsförteckningarna över våra vitaminer