Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Så gör du för att få bästa resultat med SiloSolve

Nå bästa möjliga resultat med SiloSolve

Rätt använt är biologiska ensileringsmedel oerhört effektiva. De sänker pH snabbt, minskar ts-förluster, bevarar proteinkvalitet och ger ett smakligt foder. Det finns dock fallgropar som kan göra att du inte når bästa möjliga resultat. Eller i värsta fall inget resultat alls. Det kan röra sig om feldosering, fördelningen i grönmassan eller hanteringen av bakterier och utrustning.

Till er hjälp har vi listat de vanligaste orsakerna till problem som brukar förekomma och råd kring att förebygga dessa.

För låg dosering

 

kryssPrincipen med biologiska ensileringsmedel är att de tillsatta bakterierna snabbt ska komma i dominans över oönskade bakterier. Vid för låg dosering finns risk att detta inte sker eller tar för lång tid.

Rätt bockEftersom doseringen alltid baseras på ton grönmassa så kan mängden SiloSolve som krävs per hektar variera. Det allra bästa är förstås när lass kan vägas in på körvåg. I annat fall får man beräkna åtgång utifrån vagnens volym och grödans volymvikt där blötare grönmassa är mer lättpackat och får en högre volymvikt än torrare. En kortsnittsvagn håller också högre volymvikt än en hackvagn vid samma ts-halt, se tabell. För att dosera så korrekt som möjligt är det också viktigt att ha rätt koncentration på lösningen utifrån skördehastighet och flöde från applikatorn.

 

Fördelningen av bakterierna i grönmassan är ojämn

 

kryssFärdigblandad lösning har fått stå för länge innan användning, t.ex. vid uppehåll för regn i skörden. Lösningen kan då så småningom separera och bli ojämn.

Rätt bock Färdigblandad lösning ska alltid användas så snart som möjligt men max inom 48 h.

 

kryssPump eller munstycke flödar eller sprider ojämnt. Detta är också något som kan inträffa vid för långa stopp då filter och munstycken kan hinna sätta igen.

Rätt bockKontrollera att pump och munstycken är väl rengjorda och doserar korrekt innan skörd. Kontrollera vid påfyllning av tanken att funktionen fortfarande är god.

 

kryssPlaceringen av doseringsutrustning är olämplig.

Rätt bockDen optimala placeringen av munstycke eller droppslang är i acceleratorn (se nr. 4 på bild) eftersom applikationen då sker efter att grödan finfördelats och blåsts upp under hög hastighet och omrörning vilket är optimalt för en jämn fördelning av vätskan. Vid skörd med pickupvagn måste ett eller flera munstycken monteras på en bom precis där vagnen tar upp grödan. En perfekt distribution kommer inte att uppnås eftersom vätskan inte virvlas runt – men det är bästa lösningen för den typen av vagn.

Doseringsutrustning

Exempel på optimal placering av doseringsutrustning vid nr 4. Bild från swedishagromachinery.se

Hanteringen har dödat bakterierna


kryssBakterierna har kommit i kontakt med syror eller salter.

Rätt bockBakterier är levande och måste alltid behandlas därefter. Vanligast är att andra typer av ensileringsmedel kommit i kontakt med bakterierna. Se avsnittet Bristande rengöring.

 

kryssFörvarats för varmt t.ex. i ett fönster en solig dag eller blandats med för varmt vatten

Rätt bockBakterierna bör långtidsförvaras vid max +20°C. Varmt vatten löser lättare upp bakterierna men för varmt dödar dem. SiloSolve ska därför blandas ut med max fingervarmt vatten. Tänk på att en oisolerad tank som är placerad nära traktorns motor kan bli mycket varm. Har man problem med att tanken blir varm kan kallt vatten och kylklampar användas.

Bristande rengöring av utrustning

 

kryssOfta anlitas maskinstationer som använder sig av många olika ensileringspreparat under säsongen och där rengöringen är svår att få kontroll över. Även om man själv ansvarar för rengöringen av utrustningen så händer det att den blir otillräcklig.

Rätt bockOm utrustningen inte rengörs tillräckligt finns det risk för en bakterietillväxt som skapar biofilm. Biofilmer uppkommer ytterst sällan från bakterierna från ensileringsmedlet, eftersom de noggrant valts utifrån kriteriet att inte bilda biofilm. Därför är biofilm oftast ett uttryck för bakteriehärdar som har fått utvecklas från annan ”smuts”. Uppbyggnaden av biofilm är inte synlig för det blotta ögat – men otillräcklig rengöring kommer med tiden att leda till en ökad risk. Problem uppstår inte nödvändigtvis i början av säsongen (som många felaktigt tror och därför tillskriver “tilltäppning” som ett problem som kommer från ensileringsmedlet). En biofilm visar sig till exempel. som igensatta filter / munstycken efter 3-4 dagars körning. Detta beror på att biofilmen, som har suttit i en “torr” tank, först måste mjukas upp innan den kan riva sig loss från ytan och täppa till i systemet. En korrekt rengöring kan göras med klor och riklig sköljning med rent vatten innan bakterier tillsätts i tanken igen.

Exempel på dåligt rengjord utrustning med tillstoppade filter och ventil.

Exempel på dåligt rengjord utrustning
Exempel på dåligt rengjord utrustning
Exempel på dåligt rengjord utrustning

Efter 2 minuters rengöring.

Efter 2 minuters rengöring
Efter 2 minuters rengöring
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: