Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Bra att veta om din spannmål

Så hanterar du din spannmål hemma på gården

Vad gäller om den spannmål du skördat, hur torkar du den, vilken torkluftstemperatur ska du använda, vad är maximal lagringstid vid olika vattenhalter – alltså lite ”cold hard facts” för hur du bäst hanterar din spannmål hemma på gården, för att uppnå önskat resultat.   

Rekommenderade torkluftstemperaturer

I nedan nämnda exempel är slutvattenhalten bestämd till 14%. Om slutvattenhalten ändras (från 14 %), ska också torkluftstemperaturen ändras. I praktiken har dock inte små variationer någon större betydelse.

Ingående vattenhalt

I nedanstående tabell visas sammanhanget mellan torkluftstemperatur och nedtorkningsprocent med olika utgående vattenhalter, förutsatt bevarad grobarhet.

Det kan vid några tillfällen, t.ex. många omogna kärnor, vara nödvändigt att sänka temperaturen under de angivna talen.

Maximal lagringstid vid olika vattenhalter

Källa: JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Kom ihåg!

  • Kontrollera ditt spannmålslager kontinuerligt
  • Okulär kontroll av din lagrade vara
  • Temperaturkontrollera din lagrade vara
  • Skadedjurskontrollera din lagrade vara


Ovanstående rekommenderas att ses över en gång i veckan.

Kritiska frötemperaturer: Oljeväxtfrö, (t.ex. raps)

Sambandet mellan vattenhalt och kritisk temperatur i frömassan.

Diagram nedan visar den högsta tillåtna temperaturen i frömassan vid en viss vattenhalt. Om denna kritiska temperatur överskrids försämras snabbt grobarheten, och därmed lagringsdugligheten.

Källa: Jordbruksverket / Exab

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: