Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Försäljningsvillkor för Smörjmedel

Villkor vid köp av smörjmedel

Betalningsvillkor
30 dagar

Leveranstid
Orderdag +5 arbetsdagar eller efter överenskommelse.

Småorder tillägg
Fraktfritt från 208 lit/kg .Vid order understigande 200 lit/kg debiteras 475 kr.

Pall
Debiteras med 175 kr.

Returavgift    
Returavgift tas ut om kunden beställt fel vara eller ej kunnat ta emot beställd mängd efter gällande taxa.

Reklamationer
Köparen är skyldig att vid mottagandet genast kontrollera att levererad kvantitet och kvalitet överensstämmer med Köparens beställning och upprättad leveransnota. Reklamation avseende kvantitet och kvalitet skall för att beaktas, ske omedelbart efter verkställd leverans.

Köparens ansvar
Köparen ansvarar för att tillfartsväg har erforderlig bärighet och är plogad vintertid. Köparen ansvarar vidare för att leveransplatsen är tillfredsställande uppmärkt. Extra kostnader som åsamkas Svenska Foder i samband med leverans debiteras Köparen. Köparen skall även ersätta de merkostnader som kan drabba Svenska Foder p.g.a att leverans inte kunnat ske av hela kvantiteten. Vid leveranser till enskild firma kräver vissa leverantörer att ägaren är hemma och kvitterar godset vid leverans. Obs. lämna alltid telefonnummer så att leverantören kan ringa vid leverans

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: