Search
Close this search box.

.

.

Utfodringsguide Fårfoder

Utfodringsguide för våra fårfoder

Kraftfoder
Koncentrat + spannmål
Mineralfoder
Tacka
Fiol Vital, Kg/dag
Fiol Får, Kg/dag
Fiol Grönmix¹, Kg/dag
Protein Balans/Soja², Kg/dag
Deltamin Mineral³, g/dag
Sintid/Betäckning
Ökar hullet/Flushing
0,1-0,5
0,1-0,5
0,3-2,5
0,1-0,5
5-20/5-25
Lågdräktighet
Långsam tillvänjning fr. 8 v före lamning
0,3
0,3-2,5
0,3-0,4
5-20
Högdräktighet⁴
Från ca 6 v före lamning. Vid behov ge Ketoglyk⁵. Ger lammen bästa start
1,1
0,3-2,5
1,2-1,5
5-20
Lamning/Digivning³
Tackans behov ökar fort inför lamning. Ge vid behov Ketoglyk⁵. Fiol gynnar mjölkproduktion & fruktsamhet.
1,0-2,0
0,3-2,5
1,1-2,1
5-25
Lamm
Tillväxt
Från dag 1 för högsta tillväxt
Fri tillgång
Slutgödning
Välj Fiol efter tillväxthastighet & behov
0,4-1,0
0,4-1,0
0,3-1,5
0,4-1,1
5-15
Bagge
Underhåll
Ökar hullet inför betäckningssäsong
0,1-0,5
0,1-0,5
0,3-2,5
0,1-0,5
5-20
Beteckning
Optimerad hälsa och prestation
0,5-1,0
0,5-1,0
0,3-2,5
0,5-1,1
5-20
Bete
Erbjud alltid Deltamin Mineralfoder på betet
Tacka
Stödutfodra vid dåligt bete
Beror på betet
Beror på betet
0,3-2
5-25
Lamm
Ges i lammgömma för hög tillväxt/vid dåligt bete
0,4-1,0
0-0,5
5-15
1. Anpassa givan efter hur mycket grovfoder som ska ersättas, hur grovt grovfodret är och hur mycket djuren väger. Dela upp givan på upp till 3 ggr/dygn vid höga givor. Tillvänj djuren successivt när Fiol Grönmix introduceras.
2. Inblandning av 20-40% Protein Balans/Soja i korn (120 g Rp/kg ts)
3. Våra Deltamin mineralfoder för får finns med eller utan tillsatt koppar.
4. Anpassa alltid utfodringen av tackorna efter hur många lamm hon väntar. Öka givan successivt.
5. Tillskottsutfodra Ketoglyk ett blodsockerhöjande energitillskott för tackor i negativ energibalans.
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: