Biologiska ensileringsmedel

SiloSolve

SiloSolve är biologiska ensileringsmedel som är sammansatta av en kombination av olika mjölksyrabildande bakterier som jobbar tillsammans för att ge det specifika skydd som efterfrågas i varje läge.

Samtliga SiloSolveprodukter utsätts kontinuerligt för tester och deras effekt är väl dokumenterade i en rad försök.

Illustration över fördelarna med SiloSolve