Search
Close this search box.

.

.

Nötfoder

Foder för nötdjur

Vi har ett brett utbud av foder för nötdjur. Vi har lång erfarenhet av att kombinera rätt foder med ett visst grovfoder för att få ut så mycket som möjligt av båda, så att du kan nå dina mål. Vi hjälper dig gärna med hur. Vi erbjuder foder till mjölkkor, kalvar, kvigor och ungnöt samt mineralfoder, både i konventionell och ekologisk form.

Vi erbjuder dessutom hygien- och tillskottsprodukter för nötdjur. Allt från strömedel till vitaminer och energi- och fertilitetshöjande tillskott.

Rengöring och hygien är av yttersta vikt, därför har vi ett komplett sortiment av rengöring och desinfektion. Bland annat för mjölkutrustning samt stall och inredning. Stalosan är ett desinfektionsmedel, som finns i 3 olika varianter: Stalosan F, Stalosan Grön och Stalosan Dry. Den jobbar på två sätt för att motverka skadliga mikroorganismer. Dels genom att sänka pH och dels genom att torka upp liggytorna i stallet.

Fodra för full potential

Mjölkproduktionen i Sverige har ökat med nästan 50 % per ko från 1982 till 2022. Det innebär att behoven för en ko på 80-talet skiljer sig markant jämfört med en ko född under 2020. Hur möter vi detta faktum på bästa sätt. Erika Nyström, Produktchef Nöt i Svenska Foder svarar på den frågan genom att belysa tre fokusområden inom mjölkproduktionen.

Förebygg kalciumbrist

Kalvningsförlamning är, sett till landet som helhet, inte ett enormt problem. För enskilda besättningar kan det dock innebära stora förluster.

Men, vad som i undersökning efter undersökning visar sig är att omkring 50% av omkalvarna har en subklinisk kalciumbrist tiden runt kalvning.

Det är denna  kalciumbrist, som man inte riktigt ser, som står för de stora förlusterna i en besättning. Får man bort den, ökar mjölkproduktionen samtidigt som fruktsamheten och juverhälsan förbättras, och det också på gårdar utan synbara problem med kalvningsförlamning.

Nötproduktion ur ett helthetsperspektiv

Nytt & Nyttigt om Nöt

I vår katalog Nytt&Nyttigt om Nöt hittar du hela vårt sortiment samt värdefulla tips och råd.

Artiklar om Nötfoder

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: