Search
Close this search box.

.

.

Hippo hästfoder

Hippo – för hästens bästa

Vi har tillverkat hästfoder i mer än trettio år. Hippo är framtaget i tätt samarbete mellan Svenska Foders kunniga foderutvecklare, den senaste forskningen och marknadens önskemål.

Förutom ett obevekligt fokus på en korrekt näringsmässig sammansättning för varje häst, lägger vi stor vikt vid miljöhänsyn vid våra val av råvaror. Så långt det går väljer vi lokala, svenska råvaror. Vi provtar och kontrollerar hela råvaruflödet för att kunna erbjuda ett säkert foder av högsta kvalitet.

Filtrera
HippoBas
HippoCompetition Energy
HippoProtein
HippoTop
HippoLowCarb
HippoSelection Mineralfoder
HippoSelection Tillskott & Vitaminer
Hippo Hästgodis

HippoCompetition Energy

HippoCompetition Energy är ett energirikt färdigfoder för alla ak­tiva hästar. Den höga energinivån i HippoCompetition Energy uppnås genom en unik kombination mellan stärkelse och fibrer. En väl anpassad kombination av sojamjöl och linfrökaka ger en måttlig nivå av protein av hög kvalitet som är anpassat efter den aktiva hästen.

Fodret innehåller betfiber och vetekli vilket tillför en typ av fibrer som gynnar hästens mag- och tarmhälsa. Fibrerna har dessutom en vätske­hållande förmåga vilket är fördelaktigt för hästen under hårt arbete. Nivåerna av magnesium och natrium är förhöjda, också för att förbättra återhämtning och vätskebalans. Fodret innehåller organiskt selen och naturligt E-vitamin för bästa möjliga upptag och för ett ökat immunförsvar.

Utfodringsanvisning
Utfodra HippoCompetition Energy med hö och/eller hösilage och vatten.
Ett riktvärde är 0,5–0,8 kg foder/100 kg häst och dag.

Sammansättning
Torkad betmassa, vete, korn, vetekli, sojamjöl, sojaolja, melass, havre, vetefodermjöl, hetluftstorkat och pelleterat gräs och lusern, salt, linfröexpeller, bryggerijäst, mineraler och vitaminer.

Förpackningsstorlek 15 kg.
Återvinningsbar plastsäck som består av minst 51% av den förnybara råvaran sockerrör.
Fodersäck HippoCompetition Energy

HippoProtein Alfa

HippoProtein Alfa är ett proteinrikt pelleterat färdigfoder för alla hästar med ett extra behov av protein, som till exempel växande unghästar. Fodret passar också bra till normalfödda hästar som utfodras med ett proteinsnålt grovfoder.
Det är ett smakligt och skonsamt foder med sojamjöl som huvudsaklig proteinkälla. Sojamjöl innehåller protein av god kvalitet med en amino­syrasammansättning som är gynnsam för hästen med bland annat hög lysinhalt.

Fibernivån är hög medan stärkelsenivån är låg vilket vanligen är positivt för hästens mag- och tarmhälsa. Havre är en av källorna till stärkelsen i fodret vilket bidrar till en hög tunntarmssmältbar­het och kombineras med en hög andel grönmjöl vilket förser hästen med extra skonsam energi. HippoProtein Alfa inne­håller naturligt E-vitamin och organisk selen för bästa möjliga upptag och för ett ökat immunförsvar.

Utfodringsanvisning
Utfodra HippoProtein Alfa med hö och/eller hösilage och vatten.
Ett riktvärde är 0,2–0,8 kg HippoProtein Alfa per 100 kg häst och dag.

Sammansättning
Hetluftstorkat och pelleterat gräs och lusern, sojamjöl, vete, havre, vetekli, vetefodermjöl, torkad betmassa, korn, sojaolja, melass, salt, mineraler och vitaminer.

Förpackningsstorlek 15 kg.
Återvinningsbar plastsäck som består av minst 51% av den förnybara råvaran sockerrör.
Fodersäck HippoProtein Alfa

HippoProtein Alfa Müsli

HippoProtein Alfa Müsli är ett struktur- och proteinrikt färdigfoder med ångkokt spannmål. Protein behövs såväl till aktiva hästar som förväntas bygga muskler som till unghästar, dräktiga eller digivande ston samt i andra foderstater där grovfodret har ett lågt proteininnehåll.

Rostade sojabönor, potatisprotein och bryggerijäst har alla valts för att få protein med en hög smältbarhet och gynnsam aminosyrasammansättning. Morot och lusernpellets bidrar till fodrets höga smaklighet. Det låga innehållet av stärkelse kombineras med ett högt fiberinnehåll vilket ger ett foder med medelhög nivå av energi av långsam karaktär.

Fibern kommer till stor del från stråhack som ingår för att ge en längre ättid och en god magtarmhälsa. För att ytterligare gynna magtarmhälsan ingår också linfrökaka och bryggerijäst. HippoProtein Alfa Müsli innehåller naturligt E-vitamin och organisk selen för bästa möjliga upptag.

Utfodringsanvisning
Utfodra HippoProtein Alfa Müsli med hö och/eller hösilage och vatten.
Ett riktvärde är 0,2–0,8 kg HippoProtein Alfa Müsli per 100 kg häst och dag.

Sammansättning
Torkad betmassa, hetluftstorkad och hackad lusern, hetluftstorkat och pelleterat gräs, vetekli, rostade sojabönor, hetluftstorkad och pelleterad lusern, rostade och valsade sojabönor, sojaolja, ångkokt korn, linfröexpeller, melass, vetefodermjöl, sojamjöl, vete, salt, bryggerijäst, morötter, potatisprotein, mineraler och vitaminer.

Förpackningsstorlek 20 kg.
Återvinningsbar papperssäck.
Fodersäck HippoProtein Alfa Müsli

HippoProtein Plus

HippoProtein Plus är ett koncentrat som passar hästar med ett ökat protein­behov samt i foderstater med risk för underskott av protein. Proteinet är av god kvalitet där potatispro­tein står för en stor del. Potatisprotein har en hög smältbarhet och en särskilt värdefull aminosyraprofil med bland annat ett högt innehåll av aminosyrorna lysin och metionin.

Tillsammans med sojamjöl, bryggerijäst och linfrökaka skapar potatisproteinet och övriga råvaror ett foder med mer än dubbelt så hög nivå smältbart råprotein som HippoProtein Alfa eller HippoProtein Alfa Müsli. Därför krävs oftast endast en mycket liten giva. Linfrökakan tillför omega 3 samtidigt som den har gynnsamma effekter på hästens mage och tarmsystem. HippoProtein Plus innehåller inga tillsatta spårämnen eller vitaminer och har ett lågt stärkelseinnehåll.

Utfodringsanvisning
Utfodra HippoProtein Plus med hö och/eller hösilage och vatten.
Ett riktvärde är 0,1–0,5 kg HippoProtein Plus per dag.

Sammansättning
Sojamjöl, potatisprotein, torkad betmassa, vetekli, vete, vete-fodermjöl, hetluftstorkat och pelleterat gräs och lusern, sojaolja, linfröexpeller, salt, melass, bryggerijäst, mineraler.

Förpackningsstorlek 15 kg.
Återvinningsbar plastsäck som består av minst 51% av den förnybara råvaran sockerrör.

Fodersäck HippoProtein Plus
1 2 3 4 5
Filtrera
Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vill du ha hjälp med foderstaten?

Foderstaten – unik för varje häst

Normalpresterande hästar, dräktiga och digivande ston, växande eller högpresterande hästar, seniorer. Behovet av att komplettera med kraftfoder är helt individuellt och det är alltid grovfodret som styr vilket kraftfoder en häst behöver. Även en häst som inte behöver kraftfoder behöver mineraler, vitaminer och spårämnen.

Vi kan hjälpa dig att räkna fram din foderstat utifrån din/dina hästars behov för att den ska få rätt förutsättningar för prestation och hållbarhet.

Hippo nyttjar råvarornas fördelar

Hästen är av naturen en gräsätare. Många moderna hästar förväntas dock prestera på en nivå där det är nästintill omöjligt att näringsförsörja dem på bara gräs.

Energi

Det är många gånger främst energi som saknas. Fibrer av olika slag, framförallt från grovfoder, utgör hästens huvudsakliga energikälla. Fibrer är skonsamma mot maghälsan och gynnar hästens vätskebalans men är inte särskilt energitäta. Stärkelse är en effektivare energiform. För mycket stärkelse i fel form riskerar dock att försämra såväl hästens magtarmflora som hälsa. Fett är en ur många hänseenden skonsam och ännu effektivare energikälla. Men också den har sina begränsningar. Hästen behöver dessutom mer än bara energi.

Protein

Protein är uppbyggt av aminosyror, varav vissa är livsnödvändiga för hästen. Olika fodermedel innehåller olika mycket av olika aminosyror. Exempelvis är sojamjöl rikt på lysin, medan proteinet i Betfor innehåller en hög andel treonin som är en annan viktig aminosyra till häst. Förutom energi och protein behöver hästen vitaminer och mineraler.

Vitaminer & mineraler

Spannmål innehåller t.ex. mycket fosfor. Kli-produkter är rika på vitaminer och mineraler samt magvänliga fibrer. De innehåller i gengäld inte så mycket energi.

Blandningen är bäst

Den perfekta råvaran finns nog inte. Men varje råvara har någon unik egenskap som tas tillvara genom att de kombineras i exakt rätt proportioner. Vad som är rätt proportioner varierar från häst till häst. Det är det vi utgår från när vi utvecklar vårt foderprogram. Vi balanserar våra foder så att de innehåller rätt mängd av energi, protein, mineraler, vitaminer, fibrer, stärkelse och en mängd andra näringsämnen samtidigt som hästens hälsa och prestation vägs in som minst lika viktiga parametrar.

Det bästa fodret får vi fram genom att omsorgsfullt kombinera olika råvaror och olika energi- och proteinkällor. Ett avancerat datasystem gör det möjligt för oss att med en oerhörd exakthet jämföra olika råvarors inverkan på varje enskild produkt. Med stor kunskap och noggrannhet kombinerar våra foderspecialister de olika råvarorna i exakt rätt mängder för att få fram det optimala fodret. Det blir det bästa för hästen. Såväl för mycket som för lite av en aldrig så bra råvara kan vara fel.

Stärkelse i fokus

Ett väl fungerande mag- och tarmsystem är en förutsättning för en väl fungerande häst. För mycket och fel stärkelse är en vanlig orsak till att tarmfloran rubbas och hästens prestation och hälsa påverkas. Därför lägger vi stort fokus på stärkelse i Hippo. Det gör vi egentligen på tre sätt.

  1. Att begränsa mängden stärkelse är ett effektivt sätt att främja miljön i grovtarmen.
  2. Ett annat är att vi i Hippo foder oftast prioriterar de råvaror vars stärkelse har en naturligt hög tunntarmssmältbarhet. Det innebär att en större del av stärkelsen bryts ner i tunntarmen och en mindre del passerar vidare till tjocktarmen. Stärkelsen som inte smälts i tunntarmen kommer jäsas av mikroorganismerna i grovtarmen där fria fettsyror samtidigt bildas. När mycket stärkelse passerar vidare till tjocktarmen riskerar man att det bildas så mycket fria fettsyror att pH sänks och problem som exempelvis störd mag- och tarmflora och korsförlamning uppstår. Därför prioriterar vi stärkelsekällor som hästen kan smälta i tunntarmen.
  3. Det tredje sättet vi aktivt jobbar med stärkelse och dess smältbarhet är genom att använda värmebehandlade råvaror i våra müslifoder. Värmebehandlingen påverkar stärkelsen och ökar dess tunntarmssmältbarhet, vilket är gynnsamt för hästen

Socker en naturlig komponent i foderråvaror

Hästar omsätter socker snabbt och effektivt. Till högpresterande hästar spelar socker en viktig roll som snabb och effektiv energikälla. Till hästar som upplevs ”för heta” kan däremot sockergivan behöva begränsas. De fodermedel som innehåller mest socker är grovfoder, melass och Betfor. Givan av Betfor och melass är låg och bidrar inte med så mycket socker i den totala foderstaten. Om sockergivan behöver begränsas är således bästa sättet att hitta grovfoderpartier med lägre sockerinnehåll.

Havrens vara eller icke vara

Havrens stärkelse har en högre tunntarmssmältbarhet än vad korn, vete och majs har. Den höga tunntarmssmältbarheten innebär att en stor del av stärkelsen bryts ner och tas upp i tarmen och omvandlas till glukos i blodet vilket tros vara orsaken till de så kallade heta hästarna. Kanske är vissa hästar känsligare för detta än andra. Men normalt sett är havrens högre tunntarmssmältbarhet att föredra framför de övriga spannmålsslagen eftersom det då inte passerar så mycket stärkelse vidare till grovtarmen. Alltså en totalt sett liten stärkelsegiva, men från havre.

Vilket Hippofoder passar din häst?

Hippos produktkatalog

Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: