Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Människor i centrum

En del av vår strategi

De engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att skapa värde för våra ägare och världen runt omkring oss är nyckeln till att vi ska kunna infria våra ambitioner och mål i Creating the Future 2030.

DLG bygger på en stark kultur där värderingarna trovärdiga, värdeskapande tillsammans står i centrum över affärsområdes- och landsgränser. Vi lägger stor vikt vid engagemang och frihet under ansvar, och vi hjälper varandra och hittar lösningar gemensamt.

Det är i hög grad vår kultur som har fört oss dit där vi befinner oss i dag. Det är därför vi värnar om den, eftersom den är avgörande för att vi ska kunna ta nästa viktiga steg in i framtiden. När vi sätter standarden för framtidens arbetsplats, där alla kan utveckla sin fulla potential i en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö, bygger det vidare på just den kultur som garanterar att DLG är en trevlig och inspirerande plats att vara på med en öppen dialog.

Vi vet att förmågan att upprätthålla en hög grad av engagemang hos medarbetarna är avgörande för att vi ska lyckas affärsmässigt. I takt med att verksamheten utvecklas behöver vi nya kompetenser. Dem ska vi säkra genom att investera i utveckling av befintliga medarbetare så att de kan växa yrkesmässigt och få prova nya funktioner. Genom utbildning förbereder vi våra anställda för att hantera framtidens uppgifter och vi skapar en näringskedja av talanger och framtida ledare. Ledare som kan sätta upp mål och skapa engagemang och resultat på alla nivåer.

Samtidigt måste vi tillföra nya talanger som för med sig ny kunskap och nya impulser in i organisationen. Det ska vi göra vid en tidpunkt då det råder skarp konkurrens om bra medarbetare, och det ställer krav på oss som arbetsgivare. Med ett mycket gott anseende och en målstyrd kärnberättelse stärker vi vår position som en attraktiv arbetsgivare som sätter människorna i centrum.

Creating the future

DLG-koncernens, och därmed Svenska Foders, strategi Creating the Future 2030 innebär att utveckla den befintliga verksamheten, för att kunna investera i framtidens gröna lösningar och upprätthålla en ekonomiskt hållbar utgångspunkt.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: