Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Rengöringsschema för ditt fjäderfästall

1. Utgödsling och blötläggning

Gödsla ut och blötlägg därefter stallutrymmen och inventarier.

2. Rengöring av vattensystem

Börja med detta innan grovtvätten. Under normala förhållanden räcker det med en desinfektion av vattensystemet med Cid 2000. Om systemet är mycket smutsigt rekommenderas att först göra rent vattensystemet med DM Clean (såpa för vattenledningar). Därefter görs en desinfektion med Cid 2000. (Obs! Viktigt att DM Clean och Cid 2000 inte blandas.)

Vattenrengöring
Tillsätt 3-5 % DM Clean i vattensystemet och låt detta verka i max 2 timmar. Därefter skölj noggrant systemet med rent vatten, innan desinfektionen.

Vattendesinfektion
Tillsätt 2 % Cid 2000 via medicinblandaren och låt lösningen stå i rören i 6-18 timmar. Låt detta ske medan grovtvätten av stallet sker, så att Cid 2000 sköljer igenom nipplarna när dessa påverkas av vattenstrålen från högtryckstvätten. Efter grovtvätten sköljes noggrant med rent vatten.

3. Grovtvätt

Gör en grundlig grovtvätt. All synlig smuts ska avlägsnas. Börja med en utvändig tvätt av ventilationsrör (bör tvättas uppifrån enligt fast rutin). Invändigt börjar man från taket och nedåt.

Var speciellt uppmärksam på följande kritiska punkter:

 • Ventilationsrör och fläktar på båda sidor
 • Värmefläktar: ha fokus på lamellerna då dessa är svåra att rengöra
 • Väggventiler och luftintag: lameller tvättas på över- och undersida
 • Golvet: Sprickor och håligheter
 • Foderbehållare och foderkedjor/foderkoppar utvändigt och invändigt
 • Öppna foderkedjor: speciellt på insidan av kanterna
 • Dricksvattensystemet: utvändigt

Grovrengöringen avslutas med en visuell kontroll av stallet innan det läggs ut såpa på ytor och material.

4. Tvätt med såpa

Lägg ut såpa med hjälp av lågtrycksutrustning. Dosera såpan enligt rekommendation. Om ytan är mycket grov kan det gå åt mer såpa. Se också till att såpan blir noggrant utlagd på de kritiska punkterna under punkt 3.

Låt såpan sitta rekommenderad exponeringstid. Tiden kan öka vid hög luftfuktighet – var uppmärksam på eventuell intorkning om det går för lång tid innan avsköljning.

Skölj av såpan med måttligt tryck och skölj rikligt med vatten. Var uppmärksam på att såpan inte ska torka innan avsköljning. Såpan är avsköljd först när det inte ses några skumpartiklar på ytorna.

Avsluta med att ta bort allt överskott av vatten innan det desinficeras. Var också uppmärksam på att foderlinjer, vattenlinjer och lösa inventarier får ordentligt med skum men att detta sköljs av innan såpan torkar in.

5. Desinfektion

Kolla igenom huset så att all synlig smuts är borta. Desinficera med 0,5 % Virocid till vanlig desinfektion och 1 % vid högt smittryck. 10 liter lösning räcker till 50-75 m2 (var uppmärksam på eventuell beräkningsfaktor för väggar och tak – det kan vara golvytan * faktor 4 för ytan på vägg, tak och material).

 • Desinfektionen kan läggas ut som en ytdesinfektion
 • Ytdesinfektionen kan eventuellt kompletteras med en dimdesinfektion
 • Skyddsutrustning vid desinfektion med Virocid är: helmask med A2 + P3 filter + handskar + skyddsdräkt
 • Låt huset stå i 2-4 timmar innan ventilationen startar.

6. Kläder och skodon

Efter rengöring av stallarna så rengörs och desinficeras kläder och skodon genom att tvättas i 60 grader.

7. Förrum

Rengörs och desinficeras med Virkon S (200 gram till 10 liter vatten. Räcker till ca 50 m2 yta)

Ladda ner rengöringsschema

För att underlätta för dig så har vi skapat en pdf du kan ladda ner och skriva ut så du alltid har instruktionerna nära till hands.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: