Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Kvalitet och miljö

För att säkra kundens krav på kvalitet, säkerhet och spårbarhet

Svenska Foder har ett aktivt verksamhetssystem som säkrar kundens krav på kvalitet, säkerhet och spårbarhet. Samtliga av Svenska Foders producerande anläggningar är certifierade enligt internationell standard för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14001 och granskas av oberoende tredje part. Vi är också GTP och EKO/KRAV certifierade för en säker och hållbar produktion och handel. För att möta framtidens förändrade krav från kunder identifierar och hanterar vi risker och avvikelser. Varje dag fortsätter vi att utveckla våra processer och metoder med kunden i fokus.

Svenska Foder är certifierade enligt ISO 9001 och 140001

Samtliga Svenska Foders producerande anläggningar är certifierade enligt internationell standard för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14001 och granskas av oberoende tredje part.

ISO 9001: En internationell standard för certifiering på området kvalitet med fokus på förbättringar, kundfokus och effektivisering av verksamheten.

ISO 14001: En internationell standard för certifiering på området miljö med fokus på effektivisering av verksamheten och minskning av dess miljöbelastning.

Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Svenska Foder ska, med kunden i fokus, tillverka och marknadsföra säkra produkter och tjänster på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv för att erbjuda våra kunder ett mervärde, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Våra medarbetare är ambitiösa, pålitliga och värdeskapande. Våra produkter och tjänster motsvarar angivna specifikationer och uppfyller tillämpliga lagar och övriga åtaganden.

Livsmedels- och foderråvarusäkerhet

GTP (Good Trading Practise): En certifiering för säker och spårbar handel med spannmål för bättre livsmedels- och foderråvarusäkerhet.

KRAV

En certifiering för ekologisk produktion med fokus på biologisk mångfald med hänsyn till natur, klimat, djur och människor.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: