Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Integrerat Växtskydd, IPM

Vad är integrerat växtskydd?

Integrerat växtskydd, även känt som IPM (Integrated Pest Management), är en metod som främjar en hållbar användning av växtskyddsmedel.

Du som använder växtskydd ska tillämpa denna strategi.

De fyra “grundpelarna” för integrerat växtskydd är:

  • förebygg växtskyddsproblem
  • bevaka skaderisken i dina odlingar/fält
  • behovsanpassa åtgärderna
  • följ upp och utvärdera bekämpningsåtgärderna

 

Jordbruksverkets vägledning

Jordbruksverket har råd och informationsmaterial om hur du följer integrerat växtskydd, både för ekologiska och konventionella växtodlingar. Din närmaste växtsäljare hjälper dig gärna!

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: