Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Spannmålshygien och rätt lagring

Innan och efter skörd

Spannmål är ett levande material och många lantbrukare ser varan som stabil och leveransklar även om den legat still i lager många månader. Det är dock inte så enkelt, utan alla spannmålslager måste ständigt kontrolleras och ser man några tecken på temperaturstegring, lukter eller liknande skall varan köras runt, vattenhalten kontrolleras och vid avvikande lukt bör en hygienanalys tas.

Lagringsförhållandena av skörd 2019 har inte varit optimala då vi till stor del sett en mild väderlek med hög luftfuktighet. Risken för återfuktning är då stor och den totala vattenhalten i partierna kan stiga med risk för mögelangrepp.

Andra faktorer som kan göra spannmålen mer lagringskänslig är exempelvis förekomst av grönskott, spruckna och söndriga kärnor samt högre avfallshalter som ofta har ett högre vatteninnehåll än den rena spannmålen.

I vissa silos kan kondens bildas längs ytterväggarna vilket kan leda till värmehärdar som snabbt växer till. Dessa härdar kan fördela sig i partierna och på så sätt sänka den hygieniska kvalitén.

Ett kritiskt moment vid silolagring är den översta delen av den lagrade spannmålen där det ofta bildas en kona av spannmål. När luften stiger genom spannmålen letar den sig ut den kortaste vägen och själva toppen på konan blir obearbetad och fuktig. I dessa konor gror spannmålen lätt och fukten lockar till sig lagringsbaggar och skapar slutligen även mögelproblem.

Jämna alltid ut den översta ytan av en spannmålssilo!

Var vaksam på din spannmål – 6 tips

Vi strävar alla efter att ha en så god kvalitet på spannmålen som möjligt. Men vad gör vi för att uppnå det här? Spannmål är en levande vara där mycket kan förändras över bara en natt. Därför gäller det att vara nyfiken på och vaksam kring vad som händer med din spannmål. Det kan var det som gör skillnaden för ditt resultat.

Hantering och transporter av spannmål vid skörd

Så fort man flyttar eller hanterar spannmål, finns det risker att det hamnar saker i produkten som inte ska vara där, men med lite noggrannhet och med bra rutiner kan man undvika det.

Optilab – din analyspartner

Optilab levererar snabba och säkra kvalitetsanalyser av foderprodukter, grovfoder och spannmål, såväl kemiska som bakteriologiska. 

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: