Search
Close this search box.

.

.

Mätverktyg för din spannmål

För full kontroll på din spannmål

Våra pålitliga mätverktyg mäter vatten, protein- och oljehalt oavsett temperatur eller typ av gröda. Verktygen hjälper dig snabbt och säkert särskilja varan och välja vilket skifte du bör skörda först. På så vis får du full kontroll och kan då fatta rationella skörde- och lagringsbeslut. 

Filtrera
Spannmålshandel
Spannmålshantering
Mätverktyg spannmål

IM 8800

IM 8800 är ett portabelt NIT-instrument som mäter protein och vattenhalt i spannmål samt oljehalt och vattenhalt i oljefrö – med praktiskt taget samma noggrannhet som de stora NIT-instrumenten. IM 8800 är portabel och kompakt och man kan lätt ha den med sig ute i fält. Med sin inbyggda GPS får man exakta koordinater över din odling.

Tar man med sig IM 8800 ut i fält registreras det var exakt på fält-et som provet togs. På så vis kan du skapa en skördekarta och en proteinkarta och göra snabba och rationella skörde- och lagringsbeslut för att hantera rätt kvalitet på optimalt sätt. Med hjälp av IM 8800 kan man snabbt och säkert särskilja varan och välja vilket skifte man bör skörda först – beroende på vilka kontrakt man tecknat. På så vis optimerar man kvalitet på kontraktet som ger bäst betalt. Det skapar ett tydligt mervärde på odlingen. IM 8800 är kalibrerad på protein- och vattenhalt för spannmål och ger en exakt analys på din vara. Produkten säkerställer på ett enkelt sätt kvaliteten på lantbrukarens gröda redan före skörd. Det ger lantbrukaren trygghet och optimerar odlingen mot ett bättre netto. IM880 levereras med standardkyvett för analys av vete och korn. Kyvett för andra spannmålstyper (raps, havre etc.) säljs separat.
Filtrera
Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3

AM 5200 A & F

Pålitlig och användarvänlig vattenhaltsmätare som ger dig en rättvis och tydlig analys av din vara oavsett temperatur eller typ av gröda. AM 5200 finns i två utföranden, AM 5200-A samt AM 5200-F

Med en sensor i provtratten startas analysen automatiskt då det finns tillräckligt mycket spannmål i behållaren. Lantbrukare som använder denna modell och har kontinuerliga torkar har kunnat integrera AM5200-A så att den kan provta automatiskt samt leverera data till styrsystemet. Detta är endast möjligt att göra med AM5200-A.

AM 5200-F är mer eller mindre identisk med AM 5200-A förutom att det inte sitter en sensor i provtratten. Man behöver starta analysen manuellt på displayen.

IM 8800

Är ett portabelt NIT-instrument som mäter protein och vattenhalt i spannmål samt oljehalt och vattenhalt i oljefrö – med praktiskt taget samma noggrannhet som de stora NIT-instrumenten. IM 8800 är portabel och kompakt och man kan lätt ha den med sig ute i fält. Med sin inbyggda GPS får man exakta koordinater över din odling.

Sprid dina risker

När marknaden är osäker och svänger mycket som det gör i dagsläget så är det viktigt att ha en riskstyrning. Sprid dina risker, lägg inte allt i en korg. Bästa sättet att göra det, är att vara kvar i marknaden. Detta gör du med ett Odlingskontrakt. 

Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: