Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Creating the future

Vår roll som en samhällsbärande funktion

DLG-koncernens, och därmed Svenska Foders, strategi Creating the Future 2030 innebär att utveckla den befintliga verksamheten, för att kunna investera i framtidens gröna lösningar och upprätthålla en ekonomiskt hållbar utgångspunkt.

Att driva företag innebär ett stort ansvar. Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att företagsbyggande handlar mer än om att bara driva en sund verksamhet. Det handlar också om det ansvar vi har för att hjälpa samhället i rätt riktning och skapa en hållbar framtid för kommande generationer.

Det är detta Creating the Future ytterst handlar om. Bredden i vår affärsmodell är också styrkan: Food, Energy och Housing täcker de flesta av de grundläggande behoven i samhället. Vi hjälper till att säkerställa att människor kan sätta mat på bordet, värma upp sina hem och få bränsle till bilen, el i uttagen och tak över huvudet.

Det är ur detta perspektiv vi förstår vår roll som en samhällsbärande funktion – vi vill vara en viktig drivkraft mot en hållbar omvandling och samtidigt ange riktningen för hela branschen.

Bara genom att tillfredsställa dagens behov samtidigt som vi utvecklar och erbjuder lösningar som möjliggör en hållbar omvandling för våra kunder kan vi vara den föredragna partner som vi vill vara.

Råvaror
Vindkraftverk

FOOD

Vi utvecklar och levererar lösningar för livsmedelsindustrin för att skapa en hållbar framtid för lantbruket.

ENERGY

Vi levererar dagens och morgondagens energilösningar till företag och privatkunder. 

HOUSING

Vi levererar service och material av hög kvalitet för byggandet av framtidens byggnader.

Vår ambition:

Som ett ledande företag och den föredragna partnern kommersialiserar vi hållbara lösningar inom FOOD, ENERGY och HOUSING.

Vår väg mot ZERO

Med Creating the Future 2030 har hållbarhetsplanen ZERO blivit en integrerad del av DLG-koncernens strategi.

Att skapa en hållbar framtid för kommande generationer kräver åtgärder. Därför har vi med hållbarhetsplanen Zero satt upp konkreta mål för hur avtrycket från vår egen verksamhet ska minskas samtidigt som vi arbetar för att skapa hållbara lösningar för våra kunder. Med Creating the Future blir Zero-planen en integrerad del av affärsstrategin.

Vi arbetar med hållbarhet i ett brett perspektiv och samarbetar därför i hela värdekedjan med både ägare, kunder, leverantörer och viktiga partners. Det ansar vi är avgörande för att uppnå målen i planen, som omfattar hela värdekedjan från leverantör till kund.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: