Search
Close this search box.

.

.

Grisfoder

Foder för gris

Vi på Svenska Foder har foder för smågrisargyltorsuggor samt slaktgrisar. Vi erbjuder dessutom ekologiskt grisfoder, både helfoder och koncentrat. Råvaruinnehållet är noga utvalt för att på bästa sätt tillgodose grisens aminosyrabehov.

Friska djur är en förutsättning för lönsam grisproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. Vi erbjuder väl beprövade rengörings- och desinfektionsprodukter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar. Bland annat för stall och inredning men även för vattenledningar och blötfoderanläggningar.

Framtidens suggfoder

“Med Futura skapar vi en ny klar och tydlig indelning av våra suggfoder: Frisk, Vital och Elit. Alla foder inom respektive indelning håller en hög kvalitet. Men indelningen skapar också möjlighet för dig att välja vad som passar just din produktion. Futura stänger inga dörrar. Futura är framtidens suggfoder.”

Lisa Stensson, produktchef gris

Gårdsanpassade produkter

Eftersom varje grisproduktion har sina unika förutsättningar arbetar vi med att möta detta med det koncept som passar bäst genom gårdsanpassade foderblandningar.

Vi utgår från:

  1. Vad passar din produktion?
  2. Vad passar dina djur?

Friska grisar & god produktion = lönsamhet

Fusionen mellan Svenska Foder och VILOFOSS/Fodermix gör att vi idag kan erbjuda dig ett helhetskoncept som innefattar både färdigfoder, koncentrat, premixer och gårdsanpassade foderblandningar för gris. Det ger dig flexibilitet, stabilitet och resultat.

Oavsett vilket koncept du väljer, kan du känna dig trygg i att du alltid får högsta kvalitet på din produkt. Vi arbetar hela tiden nära den senaste internationella forskningen och anpassar den till de svenska förhållandena. Fokus ligger på en säker och effektiv produktion med friska grisar som ger god lönsamhet.

Om du väljer koncentrat eller premixer optimerar vi så att din foderblandning stämmer enligt analyserna på dina råvaror.

Artiklar om Grisfoder

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3 4 5 6 7
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: