Grisfoder

Foder för gris

Vi på Svenska Foder har foder för smågrisar, gyltor, suggor samt slaktgrisar. Vi erbjuder dessutom ekologiskt grisfoder, både helfoder och koncentrat. Råvaruinnehållet är noga utvalt för att på bästa sätt tillgodose grisens aminosyrabehov.

Futura är framtidens suggfoder. Med Futura skapar vi en ny klar och tydlig indelning av våra suggfoder: Frisk, Vital och Elit. Alla foder inom respektive indelning håller en hög kvalitet. Men indelningen skapar också möjlighet för dig att välja vad som passar just din produktion. Futura stänger inga dörrar.

Friska djur är en förutsättning för lönsam grisproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. Vi erbjuder väl beprövade rengörings- och desinfektionsprodukter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar. Bland annat för stall och inredning men även för vattenledningar och blötfoderanläggningar.

I fokus