Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Vallfrö

Etablera din vall på rätt sätt

En rätt etablerad vall är den viktigaste åtgärden för att lyckas med sin vallodling. En dåligt etablerad vall kommer att ge låg skörd. Den kommer också ge fel sammansättning av vallväxter med fel näringsinnehåll som följd. En annan effekt av dålig etablering kan vara stor ogräsmängd i vallen. Ogräsen sänker skörden, sänker kvaliteten och kan vara osmakliga eller i värsta fall giftiga. En tät vall däremot ger inte lika mycket plats till ogräs utan håller sig ren och fin.

Att tänka på vid val av vallblandning

Utgå från gårdens egna förutsättningar och egna erfarenheter.  Välj ”rätt” arter för att uppnå efterfrågade egenskaper.

För djupare analys kan spindeldiagrammen vara till hjälp för att förstå ingående arters egenskaper i en vallfröblandning. Frågor du bör ställa dig är:

  • Vilket ändamål grovfodret har på din gård?
  • Vilka djur skall äta fodret och vad kräver de för näringskvalitet?
  • Har du stallgödsel eller handelsgödsel?
  • Hur lägger du upp din gödselstrategi?
  • Hur ofta vill du rotera vallen och hur många skördar vill du ta?

Var ärlig mot dig själv och fundera över vilken förutsättning din mark har och vilken kapacitet din maskinpark har.

Mindre intensiv vallproduktion

Om du planerar för en mindre intensiv vallproduktion i ett 2-skördesystem med en liggtid på 2-3 år kan det vara lämpligt att välja en klassisk vallfröblandning med timotej, eng. rajgräs, ängsvingel och rödklöver.

Om du istället tänker ha en liggtid på 3-5 år men samtidigt kunna ha ett extensivt skördeintervall med två skördar kan du med fördel välja en blandning med ingen/mindre andel eng. rajgräs, samt ha med en tålig vitklöver som kan fylla ut luckor senare under vallens liggtid.

Intensiv vallproduktion

I ett mer intensivt skördesystem där det planeras att tas 3-4 skördar med kortare liggtid kan du med fördel välja en vallfröblandning med eng. rajgräs, rörsvingel eller rörsvingelhybrid, röd- och vitklöver. Rekommendationen är att både andelen ängsvingel och timotej är något lägre än i ett 2-skördesystem för att säkerställa en hög grovfoderskörd.

I torra områden kan vi med fördel ha med arter som rörsvingel/rörsvingelhybrid och lusern i större andel för
att säkerställa en bra grovfoderskörd även under torra förhållanden.

Vallfröguide

Att välja rätt vallfröer för att producera ett högkvalitativt grovfoder kan vara svårt. Våra vallfröblandningar hänvisar dig rätt med grund i val av varje enskild sort. 

Utgå ifrån dina gårdsförutsättningar och skördestrategi när du väljer vallfröer. 

Växtodling ur ett helhetsperspektiv

Nytt & Nyttigt om Växt, Spannmål & Grovfoder

Läs om nyheter, vårutsäde, gödning, vallfröer, spannmålshantering, ensileringsmedel och emballering.

Artiklar om Vallfrö

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3 4 5
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: