Search
Close this search box.

.

.

Kalk

Kalkverkan i marken & i plantan

Jordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk per hektar, cirka vart 4 år för att:

  • Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH.
  • Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden.
  • Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen.
  • Minimera risken för angrepp av, bl.a. kålbrok rotbrand i sockerbetor

Jordbrukskalk & magnesiumkalk

Jordbrukskalk och magnesiumkalk (jordbrukskalk + dolomitkalk) är de mest använda typerna av kalk inom lantbruket. Magnesiumkalk är upplagt att använda om jordanalyserna visar ett lågt magnesiuminnehåll och är ett billigt alternativ till gödning med magnesium.

Calciprill är en annan möjlighet framför traditionell kalkning. Calciprill är en granulerad kalk, som kan spridas med en vanlig gödningsspridare och kan därför spridas stort sett hela året, när man kan köra på marken. Det ger samtidigt möjlighet att hålla reaktionstalet stabilt vid jämn tilldelning, framför vart 4-5 år.

Utmaningen är: ta några jordprover, tilldela den nödvändiga mängden kalk och få en bättre jordstruktur och ökat utbyte.

Hur snabb verkan önskas?

Behöver du snabb effekt av kalkningen är kalkstensmjöl att föredra. Den finmalda kalken ger full effekt redan ett år efter tillförseln. Vid regelbunden underhållskalkning kan du välja fritt mellan krossad kalk och kalkstensmjöl, och välja det mest prisvärda alternativet utifrån kronor/kalkvärde

Kalksortiment

Kalkprodukter från Nordkalk

Kalkprodukter från Omya - Granulerad kalk

Artiklar om Kalk

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: