Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Odlingshänvisningar för fröodlare

Ett lönsamt inslag i en långsiktig växtodling

Att odla frö är ett roligt, men framförallt lönsamt, sätt att utveckla sin växtodling. För att man ska börja överväga att odla frö måste lönsamheten givetvis vara bra. Det är den. Men du måste vara duktig. Fröodlingen har ganska låga kostnader, men samtidigt är tajmingen otroligt viktig för att lyckas. Vi ser tydligt att de som verkligen satsar på sin odling och lyckas göra rätt åtgärder i precis rätt tid verkligen har ett stort försprång.

En annan viktig orsak till att börja odla är att gården behöver fler grödor. Ett flerårigt gräs eller klöver är väldigt positivt för din växtföljd. Du undviker växtföljdssjukdomar och kan ta högre skördar i din spannmålsodling. Likadant är det med struktureffekten. En vall i växtföljden är mycket positivt på våra jordar för att behålla eller förbättra bördigheten.

Ytterligare en fördel med fröodlingen är arbetsfördelningen. Vissa fröslag skördas tidigare än spannmålen medan rödklöver skördas när spannmålen är skördad. Det ger fler tröskdagar och kan minska investeringsbehovet i till exempel en större tröska.

Om du är nyfiken på att börja odla, så är du välkommen att kontakta din säljare. Vi hjälper dig att komma igång och vi har rätt kunskap. Vi ger dig goda råd och skickar löpande under säsongen ut rådgivningsbrev för att hjälpa dig att lyckas. Det kommer du att göra!

 

Odlingsvägledning Vallfrö

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) är en odlar- och branschförening som ska stärka konkurrenskraften i svensk frö- och oljeväxtodling.

På SFOs sida hittar du odlingsvägledning (konventionell och eko) för alsikeköver, rödklöver, vitklöver, engelskt rajgräs, hundäxing, rajsvingel, rödsvingel, rörsvingel, timotej, ängsgröe och ängssvingel. 

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: