SpannmålshanteringFör lagring och leverans till eftersäsong

Spannmålshantering

Svenska Foder strävar efter en god kvalitet på spannmålen. Här finner du som leverantör riktlinjer för hur du hanterar och tar ut ett representativt prov på din spannmål. Vi vill göra spannmålshandeln till en trygg och bra affär för dig som leverantör.

Så här tar du ditt prov

Provtagning från olika system

Konventionell tork (gäller både sats och kontinuerlig tork)

 • Ta ut ett prov från flödet av spannmålen med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn.

Planlager och lagringsficka

 • Om elevator finns placerad tas prov i flödet med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn. Om detta inte finns att tillgå använd ett provtagningsspjut.

Silotork

 • Om din tork fylls eller töms med elevator tas prov som från konventionell tork.
 • Om din tork fylls eller töms med hjälp av skruv tas prov med provtagningsspjut från silotoppen och rakt ner i spannmålen.
 • Viktigt är att du som odlare får ut ett representativt prov! Kör därför omrörningsskruvarna för att få fram detta på bästa sätt.

Förprovet ska spegla den spannmål du säljer

 1. Ta ut ett representativt prov från silo/fack. Blanda noga den spannmål du tar ut till ett samlingsprov om 20 kg.
 2. Varje slutlagringsprov ska representera max 500 ton.
 3. Slutlagringsprov förvaras i märkt och tillslutet kärl som står mörkt, torrt och svalt.
 4. Ur varje slutlagringsprov görs ett 3-liters förprov för analys som läggs i provpåse.
  OBS! Töm inte kärlet, du kan behöva resterande mängd vid annat tillfälle.
 5. Kontakta din säljare för att få ut underlag till förprov som du stoppar i påsen. Skicka in ditt prov till Optilab (Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping) eller be din säljare att hämta ditt prov.
 6. Vid kontraktstecknande görs affär upp mot gällande förprovsanalys.
 7. Viktigt är att leverans av spannmål går från samma silo/fack som affären/kontraktet är uppgjord mot.
 8. Den spannmål som levereras ska motsvara förprovsanalysen.

 

Bra att veta om din spannmål

Rekommenderade torkluftstemperaturer

I nedan nämnda exempel är slutvattenhalten bestämd till 14%. Om slutvattenhalten ändras (från 14 %), ska också torkluftstemperaturen ändras. I praktiken har dock inte små variationer någon större betydelse.

Ingående vattenhalt

I nedanstående tabell visas sammanhanget mellan torkluftstemperatur och nedtorkningsprocent med olika utgående vattenhalter, förutsatt bevarad grobarhet.

Vattenhalt
efter torkning       Ingående vattenhalt

Det kan vid några tillfällen, t.ex. många omogna kärnor, vara nödvändigt att sänka temperaturen under de angivna talen.

Maximal lagringstid vid olika vattenhalter

Källa: JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Kom ihåg!

 • Kontrollera ditt spannmålslager kontinuerligt
 • Okulär kontroll av din lagrade vara
 • Temperaturkontrollera din lagrade vara
 • Skadedjurskontrollera din lagrade vara


Ovanstående rekommenderas att ses över en gång i veckan.

Optilab

Kritiska frötemperaturer: Oljeväxtfrö, (t.ex. raps)

Sambandet mellan vattenhalt och kritisk temperatur i frömassan

Diagram nedan visar den högsta tillåtna temperaturen i frömassan vid en viss vattenhalt. Om denna kritiska temperatur överskrids försämras snabbt grobarheten, och därmed lagringsdugligheten.

Källa: Jordbruksverket / Exab

Diagram över Kritiska frötemperaturer