Search
Close this search box.

.

.

Spannmålshantering

Allt som rör spannmålshantering

Här har vi samlat allt som rör spannmålshantering – om det så handlar om transporter, mottagningsplatser, kontraktsvillkor, tips och råd kring torkning och hur du ska tänka kring bekämpning av skadedjur och mycket annat.  

Provtagning

Torkningsskalor

Ortskorrigeringar

Mottagning

Analyser

Här hittar du leveransinyget

Viktigt att fylla i leveransintyget innan leverans av grödor som levereras mellan Svenska Foder och dig som odlare eller leverantör. Ett ifyllt leveransintyg ska alltid medföljas vid varje leverans oavsett om varan levereras till någon av våra anläggningar eller direkt till slutförbrukare.

Beställning av transport vid skördesäsongen

Här hittar du vad som gäller då du beställer transporter vid skördesäsongen. Hur mycket lastningstiden kostar, vad som gäller vid beställning av gårdshämtning, vad som anges vid mailbeställningen och var beställning av bil sker.  

Bra att veta om din spannmål

Vad gäller om den spannmål du skördat, hur torkar du den, vilken torkluftstemperatur ska du använda, vad är maximal lagringstid vid olika vattenhalter – alltså lite ”cold hard facts” för hur du bäst hanterar din spannmål hemma på gården, för att uppnå önskat resultat.   

Se upp med skadedjur i din spannmål

Varför är det viktigt att hålla den lagrade spannmålen fri från skadedjur? Det finns egentligen inte någon avsättning för spannmål som innehåller insekter, förutom beredning av foder för eget bruk.

Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: