Search
Close this search box.

.

.

Slutpriser

Slutpriser på spannmål 2023

Trots att 2023 blev ett tufft odlingsår för den svenska spannmålsodlingen kan Svenska Foder ändå presentera slutpriser som håller en bra nivå på den svenska marknaden. Victor Ebel, Spannmålschef i Svenska Foder, menar att året varit ett riktigt stålbad för den svenska växtodlaren, och att det därför har varit viktigt att försöka hålla uppe priserna så långt det varit möjligt.  

– Året har varit väldigt tufft för växtodlarna i landet, säger Victor Ebel. På många sätt har det varit mycket tuffare än torråret 2018. Volymerna har på många håll varit 30 % mindre än ett normalår. Vi har även sett stora kvalitetsproblem på flera håll runt om i landet. Genom att skörden varit så låg i landet och övriga EU fick nästintill en normalskörd, blev fokus för oss ”svensk marknad”. Dessutom har kostnaderna för insatsvarorna i år varit mycket högre än 2018.

– Maltkornsskörden tog mycket stryk av försommartorkan och så kom det myckna regnandet under skördeperioden, fortsätter Victor. Man kan med fog säga att det har varit det sämsta maltkornsåret på många år. Handelsledet har därför sett stora utmaningar med att uppfylla sina exportkontrakt på maltkorn. Men via god logistik och kommunikation samt goda affärer har vi ändå kunnat leverera en rimlig prisbild.

Sverige är ett land som är viktig för grynhavreindustrin i Europa. Men även här ställde försommartorka och en blöt skörd till det.

– Efterfrågan på grynhavre på den svenska marknaden har varit stor, på grund av kvaliteterna på grynhavre, säger Victor. Grynhavren som skördades i Sverige höll en högre färgskala. Med hjälp av konstruktiva och kreativa diskussioner och ett bra arbete tillsammans med grynhavreindustrin har vi kunnat leverera ett resultat som gynnat lantbrukarna.

Även kvarnvetet gav lägre volymer och sämre kvaliteter än normalt.

– De lägre kvarnvetevolymerna har lett om vårt fokus mot att försörja de svenska kvarnarna. De inhemska priserna har legat betydligt högre än på exportmarknaden. Då säljer vi givetvis dit, för att lantbrukarna ska få mest för sin vara. Har man kunnat leverera bra proteinhalter och falltal, har den svenska marknaden betalat bra.

– Det har varit ett svårt år, men genom att göra rätt saker i rätt tid har många av våra svenska växtodlare ändå hanterat detta utmanande år, konstaterar Victor. Det handlar både om insatser ute i fält, som att teckna kontrakt i rätt tid – och kontrakt som passar din odling. Riskspridning brukar jag tala om, och det har varit särskilt viktigt ett år som detta, och kommer att vara mycket viktigt under 2024. Det är ett budskap jag tycker vi fått ut på ett bra sätt – och som jag tycker har gett resultat ute hos den enskilde lantbrukaren.

– Jag tycker också att vi som bolag med hjälp av våra kunders flexibilitet kunnat hanterat året på ett bra sätt, fortsätter han. Bland annat genom effektiv logistik via en god dialog med våra kunder, har vi kunnat optimera verksamheten för svenskt lantbruk – och därmed leverera bra priser i en volatil och sjunkande marknad.

– Vi i Svenska Foder tackar alla lantbrukare för det samarbete vi har haft trots alla utmaningar och önskar en god jul och ett gott nytt år. Nu blickar vi fram emot ett spännande 2024.

Slutpriser 23-1 inkl. Odlingstillägg

Slutpriser 2022

Slutpriser 2021

Slutpriser 2020

Slutpriser 2019

Skörd 2023

PRODUKT SYD VÄST ÖST MÄLARDALEN/
GOTLAND
FODERVETE 2,17 2,17 2,17 2,17
RÅGVETE 2,09 2,09 2,09 2,09
INDUSTRI HÖSTVETE 2,91 2,91 2,91 2,91
INDUSTRI VÅRVETE 3,50 3,50 3,50 3,50
QUARNA VÅRVETE 3,71 3,71 3,71 3,71
FODERKORN 2,12 2,12 2,12 2,12
FODERHAVRE 2,18 2,18 2,18 2,18
INDUSTRI  VIT HAVRE 3,10 3,10 3,10 3,10
INDUSTRI GUL HAVRE 3,10 3,10 3,10 3,10
KONCEPT HAVRE 3,20 3,20 3,20 3,20
FODERRÅG 1,74 1,74 1,74 1,74
INDUSTRI HÖSTRÅG 2,46 2,46 2,46 2,46
FODERÄRT 3,22 3,22 3,22 3,22
BROKBL. ÅKERBÖNA 3,36 3,36 3,36 3,36
PROSPECT MALTKORN 3,14 3,14 3,14 3,14
CATRIONA MALTKORN 3,20 3,20 3,20 3,20
PLANET MALTKORN 3,14 3,14 3,14 3,14
LAUREATE MALTKORN 3,14 3,14 3,14 3,14
RAPSFRÖ 5,26 5,26 5,26 5,26
KRAV EKO FODERVETE 2,72 2,72 2,72 2,72
KRAV EKO INDUSTRI HÖSTVETE  3,65 3,65 3,65 3,65
KRAV EKO INDUSTRI VÅRVETE 4,22 4,22 4,22 4,22
KRAV EKO FODERKORN 2,62 2,62 2,62 2,62
KRAV EKO FODERHAVRE 2,42 2,42 2,42 2,42
KRAV EKO INDUSTRI HAVRE    3,53 3,53 3,53 3,53
KRAV EKO BROKBL. ÅKERBÖNA 4,82 4,82 4,82 4,82
KRAV EKO PROSPECT MALTKORN 3,70 3,70 3,70 3,70
KRAV EKO LAUREATE MALTKORN 3,70 3,70 3,70 3,70
KRAV EKO RAPSFRÖ 8,12 8,12 8,12 8,12

Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: