Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Optivall – Ekologiska vallblandningar

Ekologiska vallblandningar från Optivall

OptiVall står starka och högkvalitativa vallfröblandningar, både konventionella och ekologiska (GEV) – ett väl provat sortmateriel testat på våra svenska jordar. Samtliga vallfröblandningar har spetsade egenskaper och en bred genetisk sortvariation. Sortimentet är anpassat från norr till söder. Våra vallfröblandningarna utvecklas löpande med fokus på: hög kvalitet och avkastning och goda näringsvärden. Optivall optimerar din vallodling!

Rätt etablerad vall är grunden för en lyckad odling

En rätt etablerad vall är den viktigaste åtgärden för att lyckas med sin vallodling. En dåligt etablerad vall kommer att ge låg skörd. Den kommer också ge fel sammansättning av vallväxter med fel näringsinnehåll som följd. En annan effekt av dålig etablering kan vara stor ogräsmängd i vallen. Ogräsen sänker skörden, sänker kvaliteten och kan vara osmakliga eller i värsta fall giftiga. En tät vall däremot ger inte lika mycket plats till ogräs utan håller sig ren och fin.

Att tänka på vid val av vallblandning

Utgå från gårdens egna förutsättningar och egna erfarenheter.  Välj ”rätt” arter för att uppnå efterfrågade egenskaper.

För djupare analys kan spindeldiagrammen vara till hjälp för att förstå ingående arters egenskaper i en vallfröblandning. Frågor du bör ställa dig är:

  • Vilket ändamål grovfodret har på din gård?
  • Vilka djur skall äta fodret och vad kräver de för näringskvalitet?
  • Har du stallgödsel eller handelsgödsel?
  • Hur lägger du upp din gödselstrategi?
  • Hur ofta vill du rotera vallen och hur många skördar vill du ta?

Var ärlig mot dig själv och fundera över vilken förutsättning din mark har och vilken kapacitet din maskinpark har.

Mindre intensiv ekologisk vallproduktion

Om du planerar för en mindre intensiv vallproduktion i ett 2-skördesystem med en liggtid på 2-3 år kan det vara lämpligt att välja en klassisk vallfröblandning med timotej, eng. rajgräs, ängsvingel och rödklöver.

Om du istället tänker ha en liggtid på 3-5 år men samtidigt kunna ha ett extensivt skördeintervall med två skördar kan du med fördel välja en blandning med ingen/mindre andel eng. rajgräs, samt ha med en tålig vitklöver som kan fylla ut luckor senare under vallens liggtid.

Intensiv ekologisk vallproduktion

I ett mer intensivt skördesystem där det planeras att tas 3-4 skördar med kortare liggtid kan du med fördel välja en vallfröblandning med eng. rajgräs, rörsvingel eller rörsvingelhybrid, röd- och vitklöver. Rekommendationen är att både andelen ängsvingel och timotej är något lägre än i ett 2-skördesystem för att säkerställa en hög grovfoderskörd.

I torra områden kan vi med fördel ha med arter som rörsvingel/rörsvingelhybrid och lusern i större andel för
att säkerställa en bra grovfoderskörd även under torra förhållanden.

GEV - Godkänd ekologisk vallblandning

Vad är ekologisk produktion?

Jordbruksverket definierar ekologisk produktion som följande:
“Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt.”

Och utmärker sig framförallt på tre sätt:

  1. Hur man hanterar skadegörare och ogräs.
  2. Hur man ger grödorna tillräckligt med näring.
  3. Att djuren har en viktig roll i produktionen.

 

Mot skadegörare och ogräs används i första hand lika förebyggande metoder, som varierad växtföljd och användning av motståndskraftiga sorter.

Som växtnäring används ekologisk stallgödsel, kvävefixerande baljväxter, restprodukter från livsmedelsförädling och annat organiskt material. Att hushålla med växtnäringen och att bygga upp jordens bördighet är viktiga principer.

Djurhållningen strävar efter att djuren ska kunna bete sig så naturligt som möjligt.

“Den ekologiska produktionens varierade växtföljder med större inslag av vall bidrar också till att nå miljömålen; Ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv.”

Källa:  Jordbruksverket

Vallfröguide

Att välja rätt vallfröer för att producera ett högkvalitativt grovfoder kan vara svårt. Våra vallfröblandningar hänvisar dig rätt med grund i val av varje enskild sort. 

Utgå ifrån dina gårdsförutsättningar och skördestrategi när du väljer vallfröer. 

Artiklar om Optivall – Ekologiska vallblandningar

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: