Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Minska mängden protein med NutriSpar

Minska kostnaderna utan försämrat produktionsresultat

På grund av de höga marknadspriserna på spannmål, soja och rapsmjöl ökar kostnadspressen och den ekonomiska situationen för grisbönderna blir mycket spänd. Det är nu extra viktigt att hitta sätt att minska kostnaderna för sin produktion och samtidigt inte försämra produktionsresultatet. Här berättar vi om vad vi har gjort för att möta den uppkomna situationen.

En viktig faktor för framgångsrik uppfödning av grisar är ett effektivt foderkoncept. Med ett effektivt foderkoncept menar vi är att ha ett foder som är väl anpassat till grisen, utan onödig överutfodring av nutrienter.

Med vårt nya koncept LowPro som innehåller fodertillsatsen NutriSpar, så kan vi sänka inbladningen av proteinfodermedel, som t.ex. soja och rapsmjöl, med ett förbättrat produktionsresultat. Det innebär även ett billigare foder, då vi kan minska de dyra proteinkällorna i fodret. LowPro-sortiment för växande grisar finns som färdigfodersortiment till slaktgrisar och tillväxtgrisar. Och även som gårdsanpassade koncentrat och premixer.

LowPro-sortimentet med NutriSpar

  • Färdigfodersortiment till slaktgrisar
  • Färdigfodersortiment till tillväxtgrisar
  • Gårdsanpassade koncentrat och premixer

Vad bidrar det nya NutriSpar-konceptet med?

Lisa Stensson, produktchef Gris betonar att det finns många vinster med det nya Nutrisparkonceptet.

-Med vårt LowPro-koncept där NutriSpar är den viktiga fodertillsatsen ökar du proteineffektiviteten i fodret, berättar Lisa. Detsamma gäller foderomvandlingsförmågan. Dessutom ser vi en minskad belastning på metabolismen, men en ökad vitalitet och ett förbättrat immunförsvar. NutriSpars förmåga att verka stabiliserande för magen ger dig i praktiken en högre tillväxt och minskad odör i stallet och därmed bättre stallmiljö.

Här nedan ser du vad som tillförs till tillväxtgrisar och slaktgrisar med NutriSpar:

Hållbar ekonomi med ökad tillväxt och bättre fodereffektivitet

Vad vi ser med NutriSpar är att du i din grisbesättning får en bättre fodereffektivitet vilket i sin tur ger en ökad tillväxt.

-Vi har tagit fram konceptet eftersom vi vet att våra kunder strävar efter en hållbar ekonomi, och det vill vi möta upp på det sätt vi gör det bäst, säger Lisa Stensson. När man tittar på de studier som gjorts på konceptet så ser vi tydligt att foderomvandlingsförmågan blir förbättrad. Vi märker också att djuren blir mer vitala, vilket gör att de äter bättre, utan att ha en hög förbrukning av dyra proteinfodermedel. Det är ett riktigt bra sätt att möta framtidens utmaningar.

Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: