Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Krav för leverans av bulkfoder

Krav för leverans av bulkfoder

Väg

 • Framkomlighet med lastbil
 • 3,0 meter vägbredd
 • 4,5 meter fri höjd
 • Vägbanans bredd i 90º sväng minst 7 meter
 • Bärighet för 10 tons axeltryck och 18 tons boggietryck
 • För leverans över 12 ton gäller framkomlighet med bil + släp

Märkning

 • Utomhus: Väl synligt med väl uppmärkta rör, belyst
 • Inomhus: Väl uppmärkt, väl synlig utifrån, belyst

Smittskydd

 • Chaufför får inte gå in i djurstall, mjölkrum eller passera gödselbemängt område vid lossning.

Silo/rörledning

 • 4” hankoppling
 • Fast monterad anslutning utomhus eller strax innanför dörr till foderberedning
 • Anslutning ca 1,2 meter över marken
 • 4” stålrör som tål ett tryck av minst 2,0 kg tryck med väl fungerande avluftning
 • Rörutrustningarna rätt infästade samt anslutningar rätt utformade
 • Tydlig märkning

Lossningsplats

 • Max 15 meter blåsslang
 • Utformad för arbets- och kvalitetssäkrad lossning
 • Snörasskydd erfordras på platser där snöras kan förekomma
 • Brevlåda eller annan likande anordning ska finnas där chauffören lämnar följesedeln.

Leveranstidpunkt

 • Leverans dygnet runt helgfri måndag-fredag. Om inget annat överenskommes.

Leveransvillkor

Svenska Foders leveransvillkor för foder och råvaror i lös vikt, levererade med flak- eller bulkbil från Hällekis, Tågarp, Västerlösa, Åhus och Ulvstorp.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: