TidningenEtt magasin för svensk lantbruksnäring

Ta del av lantbruksnyheter, växtodlingtips, sortnyheter, foderutveckling och mycket mer

Avsikten med Svenska Foders Tidningen är att Svenska Foder ska kunna ge sin syn på olika frågor i lantbruksdebatten, frågor som är avgörande för lantbrukets lönsamhet och framtid. Vi berättar om våra produkter, våra tjänster; vi skriver reportage, artiklar och notiser om den verksamhet som bedrivs inom det kärnområde som vi verkar i. Svenska Foders Tidningen utkommer 4 gånger om året och produceras inhouse. Den har funnits sedan 2003.

Är du intresserad av att annonsera i Tidningen, se annonsplan och prislista 2021 och hör sedan av dig till johan.andersson@svenskafoder.se.

Du hittar senaste numret här till höger!

Trevlig läsning!

Kontakt: