TidningenEtt magasin för svensk lantbruksnäring

Ta del av lantbruksnyheter, växtodlingstips, sortnyheter, foderutveckling och mycket mer

Syftet med Tidningen är att ge vår syn på frågor i lantbruksdebatten, frågor som är avgörande för lantbrukets lönsamhet och framtid. Vi berättar om våra produkter, våra tjänster; vi skriver reportage, artiklar och notiser om den verksamhet som bedrivs inom det kärnområde som vi verkar i. Vi ger dig inspiration, tips och råd till din lantbruksproduktion. 

Tidningen lyfter

… vikten av ett lönsamt lantbruk

… fram goda entreprenörer och branschföreträdare

… nya produkter, verksamhetsområden och positiva initiativ

… verkligheten, det stora kunnandet och viljan i branschen

Fakta

16 000 läsare – Målgrupp professionella lantbrukare (grisproducenter, mjölkproducenter, köttdjursproducenter, spannmåls – och fröproducenter), återförsäljare, opinionsbildare, skolor och myndigheter.

Utgivning – 4 nr; mars, juni, oktober och december.

Tidningen gavs ut första gången 2003.

Är du intresserad av att annonsera i Tidningen, se annonsplan och prislista 2024.

Kontakt: