TidningenEtt magasin för svensk lantbruksnäring

Ta del av lantbruksnyheter, växtodlingtips, sortnyheter, foderutveckling och mycket mer

Syftet med  Tidningen är att Svenska Foder ska kunna ge sin syn på olika frågor i lantbruksdebatten, frågor som är avgörande för lantbrukets lönsamhet och framtid. Vi berättar om våra produkter, våra tjänster; vi skriver reportage, artiklar och notiser om den verksamhet som bedrivs inom det kärnområde som vi verkar i. Svenska Foders Tidningen utkommer 4 gånger om året och produceras Inhouse. Den har funnits sedan 2003.

Är du intresserad av att annonsera i Tidningen, se annonsplan och prislista 2021 och hör sedan av dig till johan.andersson@svenskafoder.se.

Du hittar senaste numret här till höger!

Trevlig läsning!

Kontakt: