Search
Close this search box.

.

.

Näringsdeklarationer för Nöt

Näringsdeklarationer

Kraftfoder

Kalvnäring

Mineralfoder & vitaminer

FAQ Svenska Foders foder i NorFor-tabellen

Varför har ni plockat bort era foder?

Vi har valt att plocka bort våra foder ur tabellen för att vi i våra nuvarande siffror använder ett större analysunderlag än vad NorFor vill tillåta oss att göra.

Varför behöver inte de andra firmorna göra såhär?

De har inte investerat i ett utökat analysunderlag för sin optimering av sina foder utan använder standardvärdena.

Det blir ju dyrare för mig som kund!

Det tar lite längre tid för rådgivaren att manuellt lägga in rätt värden men alternativet att lägga in värdena baserade på NorFors tabellvärden ger en betydligt mycket dyrare foderstat så det lönar sig att rådgivaren lägger den tiden.

Växas screening visar att ni deklarerar för bra värden. Stämmer det?

Svenska Foder använder tabellvärden + egna råvaruanalyser och därför stämmer inte screeningen. Screeningen är baserad på en enzymanalys av fodren. I screeningen har NorFors energivärde sedan beräknats utifrån resultatet från enzymanalysen. Eftersom NorFors energivärde inte baseras på den här enzymanalysen utan på in-sacco analyser stämmer ekvationen i screeningen bara för råvaruvärden hämtade ur NorFortabellen. Därför passar Svenska Foders foder inte in screeningens beräkningsmodell.

Min rådgivare säger att hen inte kan räkna på SvF:s foder längre

Det fungerar fortfarande att räkna på våra foder bara man lägger in de värden vi har på vårt arbetsunderlag som vi skickat ut till rådgivarna.

Kan jag räkna på de foder jag redan hämtat hem i NorFor-tabellen?

Ja det går bra. När de väl är hämtade till en besättning så förändras eller försvinner de inte vid en synkronisering. Det är endast foder du ska hämta hem som förändras/försvinner efter någon uppdatering

Hur gör jag om jag vill räkna på ett foder men inte hämtat hem det?

Du tar ett annat kraftfoder och justerar till de värden som finns med på Underlag till NorFor-tabell som skickats ut till alla rådgivare.

Hur ska jag göra om jag vill jämföra kraftfoder mellan firmor?

Lägg in de värden som finns med på Underlag till NorFor-tabell för Svenska Foders foder och gör en jämförelse utifrån dina satta kriterier. Kom ihåg att öre/Nel20 inte är det enda som ger effekt.

När kommer ni lägga tillbaks fodren?

Vi arbetar för att få fram dubbla värden men om och när vi har detta vet vi i dagsläget inte.

När de kommer tillbaks, kan jag då räkna med era foder som vanligt?

Nej det rekommenderar vi inte att man gör. Vi vidhåller att de siffror som deklareras på samlingsdeklarationen på vår hemsida är de som stämmer bäst överens med verkligheten. Därför bör man justera de värden som kommer finnas i NorFor-tabellen och anpassa till de som deklareras på vår hemsida. Risken är annars att onödigt mycket kraftfoder räknas in i foderstaten.

Varför vill NorFor att ni endast ska använda deras värden?

För att de vill utveckla en kontrollmetod av kraftfoder för att kunna mäta energivärdet i kraftfoder. Denna metod är en indirekt metod som baseras på en ekvation som endast fungerar om alla använder samma värden för nedbrytningskarakteristika för alla råvaror.

Underlag beräkning NorFor

Här hittar du samlingsdeklarationer speciellt framtagna för att underlätta när du ska lägga in Svenska Foders foder för att kunna räkna foderstater i NorFor. Du hittar också en enkel lathund som underlättar för dig när du ska lägga in och ändra ett kraftfoder.

Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: