Kemiska ensileringsmedel

En syratillsats vid ensileringen ger en omedelbar pH-sänkning. Cellandning och värmebildning stoppas samtidigt som tillväxt av oönskade mikroorganismer hindras. Även tillväxten av klostridier hämmas effektivt. En syratillsats minskar nedbrytningen av socker och protein, vilket gör att ensilage behandlade med syror alltid har ett högre näringsinnehåll jämfört med ett obehandlat ensilage, förutsatt att doseringsrekommendationerna följs.

Vi kan också förse dig med doseringsutrustning i form av Perstorpspumpen och dess tillbehör.


HelmGräs

HelmGräs är ett kemiskt ensileringsmedel för vallfoder under 45 % ts.  HelmGräs är effektiv vid ensilering av vallgrödor upp till 45 % ts. Produkten ger en snabb pH-sänkning och är effektiv mot tillväxt av mikroorganismer i ensilage. HelmGräs är tillåtet att använda i ekologisk produktion.

HelmMajs

HelmMajs är ett kemiskt ensileringsmedel främst för majs men fungerar även till vallfoder och helsäd. Den höga andelen propionsyra i HelmMajs gör att produkten är effektiv vid såväl vallensilering som vid ensilering av majs och helsäd. Kan användas vid ts-halter upp till 50 % och hämmar effektivt tillväxten av negativa mikroorganismer i ensilage, såsom smörsyrabakterier, jäst och mögelsvamp. HelmMajs är tillåtet att använda i ekologisk produktion.

Doseringstabell för HelmGräs och HelmMajs

 
Gröda HelmGräs HelmMajs
Klöver/Lusern 6- >6 liter 6 – >6 liter
Klöver/Gräs (> 25 % klöver) 5-6 liter 5-6 liter
Klöver/Gräs (< 25 % klöver) 4-5 liter 4-5 liter
Gräs, helsäd, majs 3-4 liter 3-4 liter

HelmGräs och HelmMajs är tillåtet att använda i KRAV-certifierad och ekologisk produktion enligt Rådets förordning (nr) 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.


ProSid MI700 – en maximal mögelhämmare

ProSid MI 700 är en koncentrerad blandning av organiska syror och glycerolestrar. Detta ger den unika egenskaper och det är en patenterad produkt. Den esterifierade organiska syran i ProSidTM MI 700 resulterar i en långvarig konserverande effekt och ser till att fodret kan lagras utan mögelangrepp eller förluster av näringsvärden. Detta ger en positiv effekt för det ekonomiska resultatet i djurproduktionen. Eftersom ProSidTM MI 700 varken är ADR-klassad eller korrosiv på metall, så är den lätt att hantera och använda. Många upplever dessutom att den luktar mindre jämfört med ren propionsyra.

Fördelar:

• Effektivt konserveringsskydd under hela lagringsperioden.
• Maximal effekt mot all form av mögel och jäst.
• Väsentligt mindre avdunstning av produkten till luft än ren propionsyra.
• Högt fodervärde, smakligare foder och mindre damm.
• Högkoncentrerad produkt.

Användning:

  • Spannmålskonservering
  • CCM – Majs
  • Majsensilage
  • Helsädesensilage
  • Fullfoder
  • Hökonservering i balar

Doseringstabell för ProSid MI700

 
Spannmålskonservering
Vattenhalt, % Dosering l/ton
3-6 mån 6-12 mån
15 5 6
17 5,5 7
19 6 7,5
21 7 8,5
23 7,5 9
25 8 10
27 9 11
29 9,5 12
31 10,5 13
33 11 14
35 12 15
37 13 16
39 13,5 17
41 14,5 18

 

CCM – Majs:

Torrsubstans Dosering l/ton
Under 60 % 6
60-70 % 7,5
Över 70 % 9

 

Fullfoder – Dosering l/ton:

 
Vid varmgång: börja med 2 liter per ton mix, öka eller minska efter behov. Upp till max 4 liter/ton mix.
Minsta mängd 2 liter per ton.