Kemiska ensileringsmedel

Kemiska ensileringsmedel skapar en hämmande miljö för oönskat mikrobiellt liv. Vid tillsats av syra vid ensilering sker en omedelbar pH-sänkning i grönmassan. Sänkning av pH-värdet skapar goda förutsättningar för de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna att försöka sig och stoppar cellandning, värmebildning och tillväxt av oönskade mikroorganismer som till exempel klostridier. Genom att tillsätta syra vid ensilering minskar nedbrytningen av socker och protein, vilket gör att ensilage behandlade med syror har ett högre näringsinnehåll jämfört med ett obehandlat ensilage, förutsatt att doseringsrekommendationerna följs.

För applicering av kemiska ensileringsmedel kan vi förse dig med doseringsutrustning i form av Perstorppumpen och dess tillbehör.