Ensileringsmedel

Behåll näringen när skörden är bärgad

När skörden är bärgad och silon fylld återstår själva ensileringsprocessen. Det är först i det färdiga ensilaget som vi kan se om vi nådde de näringsvärden vi hade som mål. Ensileringsprocessens syfte är att ge oss ett lagringsstabilt ensilage. Rätt utfört går det snabbt och resulterar i ett smakligt ensilage med stor del av näringen kvar. Är förutsättningarna sämre går det långsamt och mycket näring försvinner under ensileringens gång. Försök visar att mellan 10 och 30 % av den invägda mängden torrsubstans aldrig utfodras. Låt det inte bli 30 %.

Näringsförlusterna går inte att helt bli kvitt, men de går att minimera. Hacka, packa, täck är gamla men alltid aktuella råd. Komplettera med ett ensileringsmedel som snabbt och effektivt styr fermenteringen ner till ett lågt och stabilt pH-värde. Försök visar att ensileringsmedel minskar närings- och ts-förlusterna med 25-60 %. Lägre förluster minskar också arealbehovet.

Uttagshastigheten är också viktig. Försök har visat att om en silo står öppen i 4 dagar ökar ts-förlusterna från 10 till 17 %. Fyra dagar är inte särskilt länge och under den tiden ser man oftast ingen värmeökning att tala om i försök. Det vill säga att i verkligheten uppstår troligen dessa förluster utan att någonting märks. Men djuren märker det. Grovfodret de får innehåller lite mindre näring. Ett sätt att minimera dessa förluster är att behandla med ett tillsatsmedel som ökar lagringsstabiliteten och motverkar jäst och mögel.