Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Ensileringsmedel

Behåll näringen när skörden är bärgad

När skörden är bärgad och silon fylld återstår själva ensileringsprocessen. Det är först i det färdiga ensilaget som vi kan se om vi nådde de näringsvärden vi hade som mål. Ensileringsprocessens syfte är att ge oss ett lagringsstabilt ensilage. Rätt utfört går det snabbt och resulterar i ett smakligt ensilage med stor del av näringen kvar. Är förutsättningarna sämre går det långsamt och mycket näring försvinner under ensileringens gång. Försök visar att mellan 10 och 30 % av den invägda mängden torrsubstans aldrig utfodras. Låt det inte bli 30 %.

Näringsförlusterna går inte att helt bli kvitt, men de går att minimera. Hacka, packa, täck är gamla men alltid aktuella råd. Komplettera med ett ensileringsmedel som snabbt och effektivt styr fermenteringen ner till ett lågt och stabilt pH-värde. Försök visar att ensileringsmedel minskar närings- och ts-förlusterna med 25-60 %. Lägre förluster minskar också arealbehovet.

Uttagshastigheten är också viktig. Försök har visat att om en silo står öppen i 4 dagar ökar ts-förlusterna från 10 till 17 %. Fyra dagar är inte särskilt länge och under den tiden ser man oftast ingen värmeökning att tala om i försök. Det vill säga att i verkligheten uppstår troligen dessa förluster utan att någonting märks. Men djuren märker det. Grovfodret de får innehåller lite mindre näring. Ett sätt att minimera dessa förluster är att behandla med ett tillsatsmedel som ökar lagringsstabiliteten och motverkar jäst och mögel.

Grovfodret utgör grunden till många djurslag

Genom att säkerställa ett bra grovfoder, både hygieniskt och näringsmässigt, möjliggör man en enklare utfodring av sina djur.

Med en hög kvalitet på grovfodret kan man minska på mängden kraftfoder man behöver ge till djuren. Ett bra ensilerat grovfoder ökar dessutom smakligheten och därmed behöver mindre ensilage kasseras. När grovfodret inte blir som man har tänkt sig så skapar det ofta problem i besättningen. För att ta några exempel – minskad mjölkproduktion, problem med mjölkkvaliteten, minskad tillväxt samt fler hälso- och fertilitetsstörningar. Allt detta kostar såklart pengar.

För att få ett bra ensilage krävs en fungerande ensileringsprocess. För att uppnå en bra ensileringsprocess gäller det att skapa förutsättningarna för det genom rätt hantering. Genom att hacka, packa och täcka grönmassan noggrant har man kommit en bra bit på vägen att skapa ett bra ensilage. Med hjälp av ett noggrant utvalt ensileringsmedel skapar vi ännu bättre förutsättningar för att göra ett bra ensilage. Detta tillsammans hjälper till att öka den totala lönsamheten på produktionen, oavsett om du har mjölk- eller köttproduktion.

 

Växtodling ur ett helhetsperspektiv

Nytt & Nyttigt om Växt, Spannmål & Grovfoder

Läs om nyheter, vårutsäde, gödning, vallfröer, spannmålshantering, ensileringsmedel och emballering.

Artiklar om Ensileringsmedel

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: