Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Karriär

Våra medarbetare är hjärtat av vår verksamhet

Vi är ett framtidsföretag och våra medarbetare är hjärtat av vår verksamhet! De är vår viktigaste resurs. Tillsammans strävar vi ständigt efter att hitta bättre, smartare och mer hållbara lösningar och sätt att arbeta på. Hur möter vi våra kunders behov på bästa sätt? Vilka foderutvecklingar är viktiga för morgondagen? Hur kan vi bidra till en hållbar utveckling? Dessa frågor är vår dagliga drivkraft och det är våra medarbetare som med kunskap, nyfikenhet och engagemang för oss framåt.

 Tillsammans är vårt ledord och hos oss har vi en platt organisation där alla idéer och inspel är värdefulla. Vi är stolta över att vara en jämställd och inkluderande organisation. Våra medarbetare tar stort ansvar och har en stark drivkraft framåt. Sammanhållning och viljan att stötta varandra är avgörande för att bygga ett vinnande team och ett framgångsrikt företag. När vi arbetar Tillsammans, når vi våra mål – och har roligt!

För att nå våra framtida mål är utbildning och utveckling av våra medarbetare också avgörande. Vi investerar i personlig utveckling genom både interna och externa möjligheter till lärande. Vi tror på tillit och ansvar, att människor växer med sina arbetsuppgifter och vi lägger stort fokus på att kunna göra karriär inom företaget.  Att hämta nya kunskaper från andra delar av organisationen, moderbolaget eller samarbetspartners är en del av vår strategi. Svenska Foder är en del av DLG-koncernen, vilket också ger oss en internationell dimension och möjligheter att utvecklas genom uppdrag i andra länder.

Vill du bli en av oss? Hör av dig!

Jennifer Halling

010-130 83 26

Lediga tjänster

Hos oss hittar du utmanande, kul, inspirerande arbete med goda arbetsförutsättningar och högt i tak. Våra medarbetare är det viktigaste vi har och du som jobbar hos oss kommer att kunna påverka ditt arbete för att kunna prestera bästa möjliga i din roll.

Våra kärnvärden

DLG-koncernens och Svenska Foders kärnvärden är PÅLITLIGA, VÄRDESKAPANDE, TILLSAMMANS. Vi låter dessa gemensamma värderingar leda oss i varje handling vi gör. Vi tror det gör skillnad, både för dig som kund eller samarbetspartner, som för oss själva som företag.

Pålitliga

Vi uppskattar värdet av förtroendet för oss, vår verksamhet och samhället, och vi är pålitliga.

För precis som tillit är grundläggande i vänskap och familjer, är det även grundläggande för goda relationer med kollegor, partners och kunder – och för samhället i stort.

Pålitlig betyder att vi är faktabaserade, transparenta och står vid vårt ord. Alltid.

Värdeskapande

Vi vill skapa verkligt, bestående värde för våra kunder, vårt företag och för samhället.

Vi gör det genom att tillhandahålla kvalitetsprodukter och tjänster, utveckla bättre lösningar och arbeta för en mer hållbar framtid för alla.

Att vara värdeskapande innebär att vi är ambitiösa i allt vi gör och alltid tillför något lite extra utöver det förväntade.

Tillsammans

Vi förstår värdet av att vara tillsammans. Med varandra, med samarbetspartners och kunder och i samhället.

Vi bildades som koncern för att vi blir starkare tillsammans, och vi bygger fortfarande vår verksamhet på starka partnerskap.

Värdeordet tillsammans påverkar och styr också vårt mångfaldsarbete och hur vi jobbar med inkludering eftersom att arbeta tillsammans naturligt leder till acceptans, bekräftelse och uppskattning – något som är grundläggande för alla människor.

Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: